Dow贸d ubezpieczenia

Od 1 stycznia 2013r. uruchomiony zosta艂 elektroniczny system weryfikacji uprawnie艅 pacjent贸w do 艣wiadcze艅聽 zdrowotnych finansowanych przez NFZ zwany potocznie eWU艢, kt贸ry powi膮zany jest z Centralnym Wykazem Ubezpieczonych (CWU). Dzi臋ki systemowi ka偶dy pacjent mo偶e potwierdzi膰 swoje prawo do 艣wiadcze艅 w ramach ubezpieczenia 鈥 w szpitalu, przychodni, czy w gabinecie lekarza, bez konieczno艣ci przedstawiania dodatkowych dokument贸w. Wystarczy numer PESEL oraz dokument potwierdzaj膮cy to偶samo艣膰: dow贸d osobisty, paszport, prawo jazdy.

Je艣li podczas sprawdzania w systemie ubezpieczenie Pacjenta nie zostanie potwierdzone nie oznacza to, 偶e 艣wiadczenie nie mo偶e zosta膰 udzielone. Pacjent ma mo偶liwo艣膰 z艂o偶y膰 pisemne o艣wiadczenie o przys艂uguj膮cym prawie do 艣wiadcze艅 (formularz o艣wiadczenia dost臋pny jest w naszych plac贸wkach) lub okaza膰 w贸wczas posiadany dow贸d ubezpieczenia:

1) Osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac臋 :

 • druk zg艂oszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualnie potwierdzony raport miesi臋czny ZUS RMUA wydawany przez pracodawc臋 (nie dotyczy os贸b na urlopie bezp艂atnym powy偶ej 30 dni) lub
 • aktualne za艣wiadczenie z zak艂adu pracy lub
 • legitymacja ubezpieczeniowa z aktualnym wpisem i piecz膮tk膮 pracodawcy- je艣li Pa艅stwo posiadaj膮;
  (wymagany jest z jeden z dokument贸w)

2) Osoby prowadz膮ce dzia艂alno艣膰 gospodarcz膮

 • druk zg艂oszenia do ubezpieczenia zdrowotnego oraz aktualny dow贸d wp艂aty sk艂adki na ubezpieczenie zdrowotne;

3) Osoby ubezpieczone w KRUS

 • za艣wiadczenie lub legitymacja aktualnie podstemplowane przez KRUS (dow贸d wp艂aty sk艂adki w przypadku prowadzenia dzia艂贸w specjalnych produkcji rolnej);

4) Emeryci i renci艣ci

 • Legitymacja emeryta lub rencisty

5) Osoby bezrobotne

 • aktualne za艣wiadczenie z urz臋du pracy o zg艂oszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego;

6) Osoby ubezpieczone dobrowolnie

 • umowa zawarta z NFZ i dokument ZUS potwierdzaj膮cy zg艂oszenie do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym dowodem op艂acenia sk艂adki zdrowotnej;

7) Cz艂onkowie rodziny osoby ubezpieczonej

 • dow贸d op艂acenia sk艂adki zdrowotnej przez osob臋, kt贸ra zg艂osi艂a cz艂onk贸w rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z kserokopi膮 zg艂oszenia
 • aktualne za艣wiadczenie wydane przez pracodawc臋,
 • za艣wiadczenie z KRUS o ubezpieczeniu cz艂onk贸w rodziny,
 • legitymacja rodzinna z wpisanymi danymi cz艂onk贸w rodziny wraz z aktualn膮 dat膮 i piecz膮tk膮 zak艂adu pracy lub ZUS- je艣li Pa艅stwo posiadaj膮,
 • w przypadku dzieci ucz膮cych si臋 鈥 pomi臋dzy 18. a 26. rokiem 偶ycia 鈥 dodatkowo nale偶y przedstawi膰 dokument potwierdzaj膮cy fakt kontynuacji nauki 鈥 legitymacj臋 szkoln膮/studenck膮 lub dokument potwierdzaj膮cy znaczny stopie艅 niepe艂nosprawno艣ci,
 • w przypadku student贸w po uko艅czeniu 26. roku 偶ycia 鈥 zg艂oszenie do ubezpieczenia przez uczelni臋 (druk ZUS ZZA) wraz z op艂at膮 sk艂adki oraz legitymacja studencka lub doktorancka;

8) Osoby nieubezpieczone, spe艂niaj膮ce kryterium dochodowe uprawniaj膮ce do otrzymywania 艣wiadcze艅 z pomocy spo艂ecznej

 • decyzja w贸jta (burmistrza, prezydenta) gminy w艂a艣ciwej ze wzgl臋du na miejsce zamieszkania tej osoby;

9) Osoby ubezpieczone w innym ni偶 Polska pa艅stwie cz艂onkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu

 • po艣wiadczenie wydane przez NFZ (w przypadku zamieszkiwania na terenie RP),
  karta EKUZ (lub certyfikat j膮 zast臋puj膮cy) wydana przez inny ni偶 Polska kraj cz艂onkowski UE lub EFTA.

10) Osoby przebywaj膮cej na ci膮g艂ym zwolnieniu lekarskim

 • za艣wiadczenia z ZUS informuj膮ce o ci膮g艂o艣ci zwolnienia. Takie osoby maj膮 prawo do 艣wiadcze艅 do ostatniego dnia zwolnienia.

W przypadku w膮tpliwo艣ci zwi膮zanych z potwierdzeniem prawa do 艣wiadcze艅 zdrowotnych mo偶na r贸wnie偶 skontaktowa膰 si臋 z ma艂opolskim Oddzia艂em NFZ 鈥 nr tel. 12聽298 83 86.