Klauzula informacyjna – kandydaci do pracy_email

Obowi膮zek informacyjny

[dla kandydat贸w do pracy zg艂aszaj膮cych swoj膮 kandydatur臋 na stanowisko przez e-mail]

 

Maj膮c na uwadze zapisy art. 13 ust. 1聽 i 2 Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej 鈥濺ODO鈥, 聽poni偶ej przedstawiamy informacje i聽 zasady przetwarzania danych osobowych przez MEDI KOMPLEKS.

Administrator danych

czyli podmiotem decyduj膮cym o tym jak b臋d膮 wykorzystywane Pana/Pani dane osobowe, jest MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.,聽 z siedzib膮 w Wi艣niowej聽 317, wpisanym do Krajowego Rejestru S膮dowego; S膮d Rejonowy dla Krakowa 鈥 艢r贸dmie艣cia w Krakowie, XII Wydzia艂 Gospodarczy Krajowego Rejestru S膮dowego pod numerem KRS 0000515794 , NIP 6811728425, Regon 357047290,, adres email: biuro@medikompleks.pl , tel. (12) 27-14-530.

Inspektor Ochrony Danych

We wszelkich sprawach dotycz膮cych przetwarzania danych osobowych przez MEDI KOMPLEKS mo偶na kontaktowa膰 si臋 z wyznaczonym w tym celu Inspektorem Ochrony Danych, adres email:聽IOD@medikomplek.pl , adres do korespondencji: Inspektor Ochrony Danych, MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.,聽 z siedzib膮 w Wi艣niowej聽 317, lub osobi艣cie w siedzibie MEDI KOMPLEKS.

Cel przetwarzania

Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez MEDI KOMPLEKS w celu przeprowadzenia procesu bie偶膮cych rekrutacji na okre艣lone stanowisko pracy w MEDI KOMPLEKS, a w przypadku wyra偶enia przez Pani膮/Pana wyra藕nej
i dobrowolnej zgody 鈥 tak偶e dla potrzeb przysz艂ych rekrutacji.

 

Podstawa prawna przetwarzania

MEDI KOMPLEKS przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:

 • 6 ust. 1 lit.c) RODO, w zwi膮zku z przepisami:

– art. 221Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy

 • 6 ust. 1 lit. a) RODO – (zgoda na przetwarzanie danych osobowych) w przypadku:
  1. z艂o偶enia dokument贸w aplikacyjnych, zawieraj膮cych dane osobowe wykraczaj膮ce poza zakres danych okre艣lonych w art. 221 Kodeksu Pracy (np. wizerunek, zainteresowania), lub
  2. wyra偶enia zgody przez kandydata na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb przysz艂ych post臋powa艅 rekrutacyjnych.

 

Zakres danych osobowych

Zakres przetwarzanych danych osobowych okre艣la w szczeg贸lno艣ci art. 221 Kodeksu pracy oraz przepisy wykonawcze do KP.

 

Podanie danych w zakresie okre艣lonym w art. 221 搂1 Kodeksu pracy i rozporz膮dze艅 wykonawczych jest obowi膮zkowe i konieczne do przeprowadzenia rekrutacji, w pozosta艂ym zakresie podanie danych jest za艣 dobrowolne i wymaga wyra藕nej zgody kandydata.

 

Realizacja praw

Posiada Pani/Pan prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych oraz prawo ich sprostowania lub uzupe艂nienia,聽 偶膮dania ich usuni臋cia w przypadkach przewidzianych prawem, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu, co do danych osobowych, kt贸rych podanie jest dobrowolne, prawo do cofni臋cia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonano na podstawie zgody wyra偶onej przed jej cofni臋ciem. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przysz艂ych rekrutacji po przeprowadzeniu bie偶膮cej rekrutacji b臋dzie oznacza膰, 偶e nie zostanie Pani/Pan uwzgl臋dniona/-y w kolejnych procesach rekrutacyjnych.

W celu wykonania praw wymienionych powy偶ej nale偶y skierowa膰 偶膮danie pod adres email: IOD@medikomplek.pl聽 pisemnie na adres siedziby MEDI KOMPLEKS lub z艂o偶y膰 osobi艣cie w siedzibie MEDI KOMPLEKS. Przed realizacj膮 Pani/Pana uprawnie艅 b臋dziemy musieli potwierdzi膰 Pani/Pana to偶samo艣膰 w spos贸b indywidualnie dostosowany do danego 偶膮dania.

W przypadku uznania, 偶e przetwarzanie przez MEDI KOMPLEKS Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO, przys艂uguje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urz臋du Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mog膮 by膰 podmioty, kt贸rym MEDI KOMPLEKS powierzy艂 przetwarzanie danych osobowych na podstawie zawartych um贸w:

 • firmy serwisuj膮ce urz膮dzenia MEDI KOMPLEKS, w kt贸rych przetwarzane s膮 dane osobowe os贸b aplikuj膮cych
  o prac臋;
 • dostawcy us艂ug publikacji og艂osze艅 o prac臋 lub dostawcy system贸w do zarz膮dzania rekrutacjami (np. pracuj.pl)
 • firmy kurierskie za po艣rednictwem, kt贸rych prowadzona jest korespondencja z kandydatami do pracy.

 

Twoje dane osobowe nie b臋d膮 przekazywane do pa艅stw znajduj膮cych si臋 poza Europejskim Obszarem Gospodarczym i do organizacji mi臋dzynarodowych.

 

Decyzje podejmowane w spos贸b zautomatyzowany

MEDI KOMPLEKS nie b臋dzie stosowa艂 wobec Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Okres, przez kt贸ry dane b臋d膮 przetwarzane

Pani/Pana dane osobowe b臋d膮 przetwarzane przez:

 • okres niezb臋dny do przeprowadzenia procesu rekrutacji lub,
 • okres do momentu wycofania zgody – w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych na poczet przysz艂ych rekrutacji,
 • 3 miesi膮ce od daty zako艅czenia procesu rekrutacji- w przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych dla potrzeb przysz艂ych rekrutacji.

W przypadku przekazania przez osob臋 aplikuj膮c膮 nadmiarowych danych osobowych bez zamieszczenia zgody na ich przetwarzanie, dokumenty aplikacyjne b臋d膮 usuwane natychmiastowo – bez powiadomienia aplikuj膮cego.

 

 

O艣wiadczam, 偶e przyj臋艂am/przyj膮艂em do wiadomo艣ci zasady przetwarzania moich danych osobowych w MEDI KOMPLEKS.

 

 

鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹β犅犅犅犅犅犅犅犅犅犅 鈥︹︹︹..鈥︹︹︹.聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 鈥︹︹︹︹︹︹︹︹︹︹.

(imi臋 i nazwisko)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽 (podpis)聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽聽 聽聽聽聽聽聽聽聽聽 (data)