02.02.2011r. Integracyjne spotkanie opłatkowe w GOKiS w Wiśniowej

02.02.2011r.integracyjne spotkanie opłatkowe w GOKiS w Wiśniowej poprzedzone mszą św. odprawioną przez ksiądza Marka Kujawskiego, ksiądza proboszcza Parafii Wiśniowa Wacława Bednarza, ksiądza Proboszcza Parafii Lipnik Janusza Widura, w spotkaniu uczestniczyli również wójt Gminy Wiśniowa Pan Wiesław Stalmach oraz Przewodniczący KOKiS w Radzie Gminy Wiśniowa Pan Władysław Maj.

Scroll to Top