11.06.2011r. Obchody święta patronki hospicjium domowego -Królowej Apostołów połączone z Dniem Dziecka w GOKiS w Wiśniowej.

11.06.2011r. obchody święta patronki hospicjium domowego -Królowej Apostołów połączone z dniem dziecka w GOKiS w Wiśniowej. Rozpoczęte mszą św. w Kościele Parafialnym pod wezwaniem św. Marcina w Wiśniowej. Honorowym Gościem naszych uroczystości był Przewodniczący Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Pan Tadeusz Wadas.

Scroll to Top