19 listopada – DZIEŃ PRZEWLEKŁEJ OBTURACYJNEJ CHOROBY PŁUC (POCHP)

PRZEWLEKŁA OBTURACYJNA CHOROBA PŁUC (POCHP)

CO TO JEST POCHP?

Jest to choroba ograniczająca przepływ powietrza przez drogi oddechowe. U osób chorych drogi oddechowe są zwężone, co utrudnia im odpowiednie wydychanie powietrza z płuc, a także jego wdychanie.

Osoby dotknięte POChP odczuwają z tego powodu duszności czy też ucisk w klatce piersiowej.

CZY TO GROŹNA CHOROBA?

Dotyczy ona ok. 10% populacji Polaków. Częściej chorują na nią mężczyźni niż kobiety. Najczęściej występuje po 40 r.ż..

Według WHO zajmuje 3 miejsce wśród przyczyn zgonów na całym świecie.

SKĄD SIĘ BIERZE POCHP?

Za podstawową i najczęstszą przyczynę (aż 80% przypadków choroby) uważa się palenie papierosów – dym papierosowy. Inne przyczyny to także zanieczyszczenia powietrza, pył np. węglowy, spaliny, zanieczyszczenia przemysłowe, bierne palenie.

OBJAWY POCHP

Długotrwałe i stopniowe rozwijanie się choroby utrudnia jej szybkie i jednoznaczne rozpoznanie.

Najczęstszymi objawami są: duszności podczas wysiłku, kaszel, częste infekcje górnych dróg oddechowych, świszczący oddech. Inne objawy to: utrata masy ciała, zmęczenie, osłabienie, spuchnięte kostki.

Nie polecamy jednak diagnozowania się samemu przez Internet. Jeśli masz styczność z czynnikami szkodliwymi, palisz papierosy i zauważysz u siebie wyżej wymienione objawy – udaj się do lekarza, gdyż tylko po odpowiednich badaniach można stwierdzić występowanie choroby.

ROZPOZNANIE POCHP

Niezbędne do rozpoznania choroby jest badanie spirometrem – nie tylko pozwala na postawienie diagnozy, ale także pomaga odróżnić POChP od innych chorób, np. astmy. Takie badanie pozwala również na określenie stopnia zaawansowania choroby.

Aby zdiagnozować POChP wykonuje się również inne badania: pulsoksymetria, RTG klatki piersiowej, EKG, morfologię

LECZENIE

Leczenie POChP dobierane jest indywidualnie pod względem zaawansowania choroby. Ze względu na niekorzystny wpływ na rokowania choroby, zaleca się by chorzy bezwzględnie porzucili palenie tytoniu a także aktywność fizyczną.

DLACZEGO O TYM MÓWIMY?

Ponieważ w ramach umowy z NFZ świadczymy usługi Poradni Domowego Leczenia Tlenem.

Zapraszamy do kontaktu osobiście pod poniżej podanym adresem lub telefonicznie:

MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o. (stary ośrodek zdrowia I piętro)

32-412 Wiśniowa 317

Tel: (12) 27 14 530

www.medikompleks.pl

facebook: @medikompleks

Scroll to Top