2020 międzynarodowy rok PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Podczas 72. Światowego Zgromadzenia Zdrowia (WHA*) w Genewie ogłoszono, że rok 2020 będzie Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej, co zbiega się w czasie z 200 rocznicą urodzin założycielki nowoczesnego pielęgniarstwa – Florence Nightingale.

Florence Nightingale to działaczka społeczna i pielęgniarka, która w oparciu o swoją praktykę pielęgniarki wojennej wypracowała podwaliny zasad pracy i zachowań, na których wznosi się współczesny wizerunek zawodu pielęgniarki. To Florence Nightingale zdefiniowała metody i sposoby pielęgnowania chorych. Od 1912 Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża przyznaje wybitnym pielęgniarkom z całego świata Medal Florence Nightingale, prestiżowe w świecie medycznym odznaczenie.

Na WHA Podkreślony został nieoceniony wkład i poświęcenie pielęgniarek i położnych dla zdrowia ludzi a także zauważone zostały niedobory personelu w tych zawodach na całym świecie.

Howard Catton, dyrektor generalny ICN, powiedział: „Jest to okazja, aby raz w pokoleniu dokonać prawdziwej zmiany dla zawodu, zwiększyć jego profil, zwiększyć inwestycje i pokazać światu, co możemy zrobić, aby poprawić zdrowie dla wszystkich.”

WHO wspólnie z Międzynarodową Radą Pielęgniarek ICN,  wzywa rządy wszystkich krajów do podejmowania w roku 2020 przełomowych decyzji, które zagwarantują społeczeństwom powszechną dostępność do bezpiecznej opieki zdrowotnej.

Celem całorocznej kampanii jest między innymi zainteresowanie i zachęcenie młodych ludzi do studiowania pięknego zawodu pielęgniarstwa oraz podejmowania pracy w tym zawodzie. Wzmocnienie powszechnej służby zdrowia jest istotnym interesem bezpieczeństwa ochrony zdrowia.

My tym bardziej cieszymy się, że możemy szkolić kolejne pokolenia pielęgniarek i zachęcać je do pracy w tym jakże pięknym zawodzie.

 

 

 

 

 

* WHA jest organem decyzyjnym Światowej Organizacji Zdrowia (WHO): określa zasady WHO, mianuje dyrektora generalnego oraz zatwierdza i nadzoruje jej budżet. Uczestniczą w nim delegacje ze wszystkich 194 państw członkowskich i tylko delegaci krajowi mogą głosować na posiedzeniu. Szczególne relacje ICN z WHO pozwalają podjąć delegację, przyczynić się do debat i wpłynąć na podejmowane decyzje.

Scroll to Top