Alleluja, Jezus żyje

Zwycięzca śmierci, piekła i szatana,
wychodzi z grobu dnia trzeciegoz rana.
Naród niewierny trwoży się, przestrasza
na cud Jonasza. Alleluja!

Z okazji najradośniejszych Świąt Wielkiej Nocy, objawiających nam Tajemnicę Zbawienia i wlewających w serca wierzących nadzieję na Życie Wieczne, cały zespół Hospicjum Domowego Królowej Apostołów pragnie złożyć wszystkim podopiecznym, ich rodzinom oraz wszystkim osobom wspierającym nasz duchowo i materialnie najserdeczniejsze życzeniaBożego Błogosławieństwa, niesłabnącej nadziei i ufności w Boże plany oraz zawierzeniu Miłosierdziu Bożemy.

Życzymy aby te święta były okazją do wytchnienia, spotkań w rodzinnym gronie i dzielenia się radością.

Rodzinom pogrążonym w żałobie po starcie najbliższych pragniemy życzyć aby Chrystus Zmartwychstały przygarnął ich do serca i utulił ból obietnicą spotkania z bliskimi w Królestwie Niebieskim.

f70c6d7e2e

Scroll to Top