Hospicjum domowe Królowej Apostołów dla Dzieci i Dorosłych

Co to jest Hospicjum Domowe?

Hospicjum Domowe to zespół ludzi, którzy pomagają osobom w terminalnym stanie choroby w miejscu ich zamieszkania – udzielają w pełni profesjonalnej opieki i pomocy, której potrzeba.

Opieka hospicjum domowego to opieka całościowa, która pozwala widzieć całego człowieka, nie tylko chorobę – to nie tylko dbanie o pacjentów ale także ich rodziny, z którymi zespół hospicyjny ściśle współpracuje w trudnym okresie choroby.

Jest to opieka holistyczna, zapewniająca pomoc i wsparcie w obszarach fizycznych, psychicznych i duchowych pacjenta i jego rodziny, w miejscu zamieszkania. To towarzyszenie choremu w jego trudnej drodze.

Nasze Hospicjum Domowe Królowej Apostołów w Wiśniowej rozpoczęło swoją działalność od 16.07.2009r, obejmując opieką dorosłych, a od 1 stycznia 2011 również otacza opieką dzieci.

 

Opieka hospicyjna jest bezpłatna, finansowana przez NFZ


 

Kto może korzystać z opieki hospicjum domowego?

Do Hospicjum Domowego kwalifikują się pacjenci z aktywną, udokumentowaną, postępującą i zaawansowaną chorobą.

Są to osoby:

 • Które wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej, która pomaga poprawić jakość życia i „żyć aż do śmierci”,
 • wobec których nie planuje się leczenia przedłużającego życie (np. chemioterapii czy intensywnej terapii).

Z hospicjum domowego mogą korzystać także dzieci poniżej 18. roku życia, chore na nowotwory i inne nieuleczalne choroby spowodowane np.

 • czynnikiem zakaźnym,
 • uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego,
 • zwyrodnieniem układu nerwowego,
 • uwarunkowaniami genetycznymi,
 • czy zespołami ciężkich, złożonych wad wrodzonych.

 

Wykaz nieuleczalnych, postępujących, ograniczających życie chorób nowotworowych i nienowotworowych, w których są udzielane świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej osób dorosłych.

 

WARUNKI OBJĘCIA CHOREGO DOMOWĄ OPIEKĄ HOSPICYJNĄ:
 • skierowanie od lekarza (od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, który ma podpisaną umowę z NFZ, na którym widnieje kod ICD10 choroby)
 • udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego (dotychczasowa dokumentacja medyczna, diagnoza, wyniki ostatnich badań, karta informacyjna z leczenia szpitalnego)
 • zgoda pacjenta lub jego rodziny (jeśli pacjent nie jest w stanie sam) wyrażona na piśmie,
 • ubezpieczenie (potwierdzenie ubezpieczenia zdrowotnego)
 • kwalifikacja przez lekarza hospicjum domowego

Objęcie opieką hospicyjną nie oznacza utraty opieki lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej, ale jest jej uzupełnieniem.

 
Kto wchodzi w skład personelu hospicyjnego?

Personel hospicjum domowego składa się z:

 • lekarzy,
 • pielęgniarek,
 • fizjoterapeutów,
 • psychologów,
 • w razie potrzeby kapłanów i wolontariuszy,

którzy opiekę nad pacjentem sprawują zespołowo. Pozwala to na zapewnienie całościowej opieki w każdym aspekcie życia chorego i jego rodziny.

               

Ideą i głównymi obszarami opieki hospicyjnej są:

 • walka z bólem
 • walka z innymi objawami choroby m.in. obrzękami, odleżynami, nudnościami, zaparciami itp.
 • wspomaganie rodziny w opiece nad chorym
 • czynienie godnym ostatniego etapu choroby
 • pomoc i wsparcie rodzinom osieroconym

 

Jak wygląda opieka nad chorym?

Pielęgnacja osoby chorej skupia się na zapewnieniu optymalnej jakości życia.

Najważniejszym założeniem hospicjum domowego jest ścisła współpraca personelu z pacjentem oraz rodziną, a jej celem jest oswojenie chorego i jego rodziny ze zbliżającą się śmiercią oraz ograniczenie albo w miarę możliwości zniesienie bólu, a także innych dolegliwości fizycznych, takich jak: obrzęki, odleżyny, nudności, zaparcia, wymioty – które mogą występować w przebiegu choroby.

 • Lekarz – wizyty minimum 2 razy w miesiącu
 • Pielęgniarka – wizyty minimum 2 razy w tygodniu
 • Fizjoterapeuta/psycholog – wizyty na zlecenie lekarza
 • Pozostały personel – w razie potrzeby

 

Dostępność do świadczeń

 • Zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich, pielęgniarskich przez 7 dni w tygodniu.
 • Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub jego rodziną.
 • Każda wizyta personelu hospicjum jest potwierdzona przez chorego lub jego rodzinę.
 • Personel gotowy do udzielania porad telefonicznych przez 7 dni w tygodniu (także w święta) i w razie potrzeby do udzielenia pomocy w czasie wizyty w domu.

 

Zespół hospicyjny to ludzie, którzy całe swoje serce oddają pacjentom. Przynoszą ulgę w cierpieniu, dają poczucie bezpieczeństwa, integrują psychologiczne oaz duchowe aspekty opieki nad chorymi, udzielają wskazówek rodzinie, zapewniają wsparcie w czasie żałoby.„Liczysz się tylko Ty, ponieważ jesteś sobą.

Liczysz się do ostatniej chwili swego życia.
I zrobimy wszystko, żeby Ci pomóc
nie tylko umrzeć w spokoju, lecz żyć aż do śmierci.”

~ Cicely Saunders


 

Scroll to Top