Konkurs na plakat promujący hospicjum domowe Królowej Apostołów w Andrychowie oraz kampanię pola nadziei rozstrzygnięty!

W Wielkim Tygodniu podsumowano konkurs na plakat promujący Hospicjum Domowe Królowej Apostołów w Andrychowie oraz kampanię POLA NADZIEI. Spotkanie laureatów odbyło się w kryptach parafii św. Macieja 30 marca 2015 r. o godz. 1300.

Nagrodzono 16 uczniów w następujących kategoriach: klasy I-III szkoły podstawowej – Aleksandrę Partykę (I miejsce), Sandrę i Sarę Szymczyk (II miejsce); klasy IV-VI szkoły podstawowej – Julię Płużek (I miejsce), Nataszę Murzyn i Kingę Adamczyk (II miejsce), Agnieszkę Kukułę i Aleksandrę Kołaczek (III miejsce); gimnazjum – Alicję Błasiak (I miejsce), Kalinę Płużek (II miejsce), Agnieszkę Durę (III miejsce), Nikol Linder (wyróżnienie): szkoły ponadgimnazjalne – Annę Młocek (I miejsce), Klaudię Stacherę (II miejsce), Ewę Malik i Małgorzatę Matusiak (wyróżnienie). Uczestnicy konkursu są reprezentantami: Szkoły Podstawowej nr 4, Gimnazjum nr 1, Zespołu Szkól nr 1 i nr 2 w Andrychowie.

Prace konkursowe oceniła komisja w składzie: Ewelina Prus-Bizoń, Ewa Kierczak, Marzena Kurowska, Grzegorz Chmura.

Dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród – Księdzu Proboszczowi parafii św. Macieja Stanisławowi Czernikowi, prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Andrychowie Małgorzacie Matusiak, Zarządowi Firmy Czarny Groń oraz Radzie Rodziców przy Gimnazjum nr 1.

Organizując powyższy konkurs pragnęliśmy dotrzeć do środowisk szkolnych naszej gminy, by wypromować kampanię POLA NADZIEI wspierającą działania hospicyjne w środowisku oraz zaprosić do współpracy na rzecz wsparcia Hospicjum Domowego Królowej Apostołów w Andrychowie.

Wielkim naszym dobroczyńcą jest ks. Stanisław Czernik, który był gospodarzem spotkania. W parafii św. Macieja były już organizowane msze święte za zmarłych podopiecznych hospicjum oraz hospicyjna droga krzyżowa prowadzona przez uczniów Gimnazjum nr 1. Wokół kościoła posadzono też żonkile – symbol nadziei.

Żonkile jako symbol kampanii kwitną też przed Gimnazjum nr 1 w Andrychowie i Zespołem Szkół nr 1. Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do współpracy przy organizacji kwesty na rzecz andrychowskiego hospicjum, która odbędzie się 14 czerwca 2015 r.

Organizatorzy:

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Andrychowie

Hospicjum Domowe Królowej Apostołów, filia w Andrychowie

Tekst; K. Pikoń

Scroll to Top