Kwalifikacje

Kwalifikacji chorego  dokonuje lekarz hospicjum domowego na pierwszej wizycie w domu chorego, na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego oraz wskazań medycznych -jednostek chorobowych (załącznik poniżej), nierokujących nadziei na wyleczenie.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 139 poz. 1138

Scroll to Top