Stowarzyszenie Hospicyjne „Bądżmy Razem”- wraz z Hospicjum Domowym Królowej Apostołów z Wiśniowej

uczestniczą w  kampanii profilaktyki onkologicznej „Marsz Różowej Wstążeczki”

dnia 15 października 2010, w Myślenicach

INFORMACJA

W organizowanej przez Wydział Promocji i Ochrony Zdrowia Starostwa Powiatowego w Myślenicach kampanii biorą udział „Bądźmy Razem” – Stowarzyszenie Hospicyjne w Wiśniowej oraz Hospicjum Domowe Królowej Apostołówprowadzone przez NZOZ ZDROWIE w Wiśniowej – organizacje działające na terenie powiatu myślenickiego, które zapoczątkowały zorganizowaną opiekę w domach nad ciężko chorymi, zwłaszcza na nowotwory a także wsparcie dla ich bliskich w trudnej sytuacji choroby.

Stowarzyszenie powstało w Wiśniowej w sierpniu 2009 roku w celu wspierania rozwoju opieki hospicyjnej w regionie myślenickim. Powstało tuż po rozpoczęciu działalności hospicyjnej w domu chorego przez Hospicjum Domowe Królowej Apostołów z Wiśniowej prowadzone przez NZOZ Zdrowie z Wiśniowej pod kierownictwem Pani Danuty Kowal. Wspólnie realizują i propagują ideę i metody opieki hospicyjnej wśród mieszkańców całego powiatu myślenickiego. Zespół hospicyjny, złożony z lekarzy, pielęgniarek, rehabilitanta, psychologa i księdza oraz wolontariuszy świadczy bezpłatną, wszechstronną opieką (medyczną, psychologiczną, rehabilitacyjną i duchową) nad osobami ciężko chorymi, zwłaszcza na nowotwory w ich domach. Wolontariusze pomagają w opiece nad chorymi, dotrzymują towarzystwa, pomagają w codziennych obowiązkach. Wspólnie z rodzinami robią wszystko, aby cierpienie chorych uczynić znośnym a nawet radosnym. Pod stałą opieką Hospicjum jest obecnie 27 chorych.

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną, jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada status Organizacji Pożytku Publicznego – oznacza to, że będzie można przekazać na działalność stowarzyszenia 1% podatku.

Swoją działalność opiera na bezinteresownej aktywności wolontariuszy – członków Stowarzyszenia a także wolontariuszy młodzieżowych. Obecnie członkami stowarzyszenia jest 26 osób, różnych zawodów, głównie mieszkańców Gminy Wiśniowa. Współpracują z nami wolontariusze młodzieżowi z Zespołu Placówek Oświatowych w Wiśniowej i Lipniku.

Podstawę pracy Stowarzyszenia stanowi wspieranie chorego człowieka i jego bliskich. Wsparcie to przybiera różne formy. Stowarzyszenie zaczęło działalność od pozyskiwania ludzi dobrej woli gotowych bezinteresownie udzielać pomocy i opieki chorym i ich bliskim, organizacji i promocji wolontariatu hospicyjnego, organizacji spotkań z rodzinami które przeżywają utratę bliskich, aby zapewnić im emocjonalne i duchowe wsparcie. Prowadzi wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjno-pielęgnacyjnego, organizuje akcje świątecznych odwiedzin w domach chorych, w ramach wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży z rodzin dotkniętych chorobą organizuje wakacyjne wyjazdy. Stowarzyszenie zachęca do badań profilaktycznych, propaguje zachowania prozdrowotne. W przyszłości w miarę pozyskiwania funduszy i rozwoju działalności chcieliby rozszerzać działalność wolontariatu hospicyjnego, ofertę wypożyczalni, organizować grupy wsparcia.

Fundusze na działalność pochodzą ze składek, wpłat darczyńców, kwest i zbiórek publicznych a także realizowanych projektów, z których dochód przeznaczany jest w całości na działalność statutową.

Aby mogli kontynuować i rozszerzać działalność potrzebują wsparcia ludzi dobrej woli.

W trakcie dzisiejszego święta wolontariusze Stowarzyszenia wykonują bezpłatne badania profilaktyczne: poziomu cukru, poziomu cholesterolu, ciśnienia tętniczego, informują o właściwych zachowaniach prozdrowotnych, prowadzą warsztaty samobadania piersi. Rozdają także materiały promocyjne oraz ulotki informujące o zakresie działalności Hospicjum i Stowarzyszenia.

Zapraszamy do namiotu hospicyjnego!

Zapraszamy także zainteresowanych wolontariatem hospicyjnym. Członkowie – wolontariusze Stowarzyszenia udzielą informacji jak można włączyć się w działalność Hospicjum i Stowarzyszenia.