Międzynarodowy dzień pielęgniarki i położnej

12 Maja – Międzynarodowy  Dzień Pielęgniarki
 8 Maja – Dzień Położnej

Wszystkim wykonującym ten piękny i odpowiedzialny zawód składamy podziękowania za ofiarną i niezwykle trudną pracę.
Życzymy aby każdy dzień poświęcony drugiemu człowiekowi dawał radość i satysfakcję.

Dziękując za Waszą wrażliwość, profesjonalizm i nieustanne trwanie przy pacjencie życzymy, abyście mogli realizować swoje marzenia i cele życiowe, aby Wasz codzienny wysiłek wkładany w pracę zawodową był doceniany.

Życzymy Wam wielu perspektyw dalszego rozwoju i wytrwałości w realizacji wszystkich zamierzeń i planów oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Scroll to Top