Międzynarodowy dzień pielęgniarki

12 maja obchodzony jest w Polsce Międzynarodowy Dzień Pielęgniarki

 Data 12 mają nie została wybrana przypadkowo. Tego dnia urodziła się Florence Nightingale, prekursorka nowoczesnego pielęgniarstwa, założycielka pierwszej szkoły pielęgniarstwa (w 1860 roku przy szpitalu św. Tomasza w Londynie).

Dziś pielęgniarki i położne stanowią w Polsce jedną z najliczniejszych grup zawodowych, a praca jaką wykonują wymaga nie tylko wysokich kwalifikacji, ale także wyjątkowego poświęcenia i oddania. O sukcesie w zawodzie decyduje profesjonalizm, wrażliwość, umiejętność współodczuwania oraz zrozumienia człowieka w jego cierpieniu.

Pielęgniarka jest najbliżej chorego. To ona wie najlepiej, jak go pocieszyć i ukoić ból. Jest często powiernikiem jego sekretów.

Doceniamy wkład pielęgniarek w opiekę nad pacjentem. Chęć niesienia pomocy, zaangażowanie, troskę, jaką okazują choremu. Zawód pielęgniarki i położnej, czego świadkami jesteśmy na co dzień, to wyjątkowo odpowiedzialna misja. Chcielibyśmy, żeby została doceniona przez wszystkich, a pielęgniarki i położne czerpały prawdziwą satysfakcję ze swojej pracy. 

Wszystkim pielęgniarkom, pielęgniarzom i położnym życzymy sukcesów w pracy oraz satysfakcji z wyjątkowo odpowiedzialnej misji, jaką pełnią na rzecz pacjenta

Scroll to Top