Nasi dorośli

WARUNKI OBJĘCIA OPIEKĄ

 Muszą być spełnione następujące warunki, abyśmy mogli objąć domową opieką hospicyjną osoby dorosłe:

– rozpoznanie choroby  kwalifikującej do objęcia opieką paliatywna i hospicyjną dla dorosłych (lista poniżej)

– skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego

– udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego

– zgoda pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie

– chory i rodzina  pragną być w domu

– kwalifikacja lekarza hospicjum domowego

– podpisy na karcie wizyt w domu chorego

POBIERZ ZAŁĄCZNIK Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 139 poz. 1138.

Scroll to Top