Nasze dzieci

Warunki objęcia opieki

Muszą być spełnione następujące warunki, abyśmy mogli objąć dziecko domową opieką hospicyjną:

– rozpoznanie choroby kwalifikującej do objęcia opieką paliatywna i hospicyjną dzieci do 18 roku życia (lista poniżej)

– skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (może być wydane przez lekarza oddziału szpitalnego lub lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej).

– udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego

– rodzice/opiekunowie powinni mieć pełną wiedzę na temat realnego stanu zdrowia dziecka

– rodzice i dziecko pragną być w domu

– kwalifikacja lekarza hospicjum domowego

– zapewnienie stałej obecność w domu kompetentnego opiekuna

– podpisy rodzica lub opiekuna dziecka w karcie wizyt w domu chorego

POBIERZ ZAŁĄCZNIK Świadczenia gwarantowane z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Dziennik Ustaw z 2009 r. Nr 139 poz. 1138

Scroll to Top