Podziękowania dla całego zespołu hospicyjnego

Serdeczne podziekowania dla Pani doktor Marii Cygan oraz pielęgniarce Pani Ani Irzyk.

Doświadczyliśmy w Hospicjum Domowym Królowej Apostołów w Wiśniowej klimatu ogromnej życzliwości, serdeczności i ciepła. Bardzo za to dziękujemy wszystkim, którzy się do tego przyczynili.

Dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za ten czas, za Jego pomoc i opiekę, za to, że wspiera to piękne, dobre i tak potrzebne dzieło.

Uświadamiamy sobie jak kruche jest ludzkie życie i jak szybko upływa. Dobrze oddają to słowa ks. Twardowskiego, które są mottem tego hospicjum; „Spieszmy się kochać ludzi. Tak szybko odchodzą”.

Tę prawdę można w sposób szczególny dostrzec i doświadczyć właśnie w pracy hospicyjnej. Mamy chwile zadumy i refleksji nad życiem własnym i innych, nad światem, a także nad wiarą.

Scroll to Top