Podziękowania od mamy i brata ś.p. Dominika

Podziękowanie od mamy Danielka dla całego zespołu hospicyjnego , a w szczególności dla Pani doktor Xeni Puczyńskiej Łukańko oraz pielęgniarki Pani Ani Szymoniak.

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie składa Hospicjum Domowe.

„Póki na świecie będzie choć jedna istota, którą kochamy i która nas kocha. Póty zawsze śmierć wyda się nam przedwczesna”

Oskar Wilde

Łącząmy się w smutku i żalu z Mamą i bratem zmarłego 22 letniego naszego chorego Damianka, dzielimy się z Wami smutkiem i żalem.

„Nie umiera ten, kto pozostaje w pamięci żywych”

Scroll to Top