Podziękowania od rodziny z Głogoczowa

Głogoczów, dnia 29.05.2017r

PODZIĘKOWANIE
I REFERENCJE

Niniejszym w imieniu swoim i swojej rodziny pragnę złożyć podziękowanie dla Medi Kompleks Sp. z o. o. – HOSPICJUM DOMOWE KRÓLOWEJ APOSTOŁÓW (32-412 Wiśniowa 317), za wspaniałą opiekę, którą w trakcie choroby mojego męża Józefa sprawowało nad nim w ramach domowej opieki hospicyjnej.
W szczególności pragniemy podziękować pielęgniarce hospicyjnej Pani Dorocie Cyrek, która w opiece nad naszym krewnym wykazała się ogromnym profesjonalizmem, wyrozumiałością, troską oraz wsparciem psychicznym zarówno wobec chorego jak i bliskich. Pani Dorota posiada ogromną wiedzę niezbędną podczas sprawowania tej szczególnej formy opieki jaką jest domowa opieka hospicyjna. Cechuje ją nie tylko wiedza i doświadczenie, ale również pogodne usposobienie (niezależne od pory dnia w jakiej odbywała się wizyta oraz ilość przepracowanych godzin) tak istotne w kontakcie z chorym oraz jego rodziną.
Pragniemy również podziękować lekarzowi tj. Lek. med. Xenii Puczyńskiej – Łukańko za rzetelną, profesjonalną i troskliwą opiekę, jaką sprawowała nad naszym krewnym w czasie, w którym objęty był on Państwa opieką.
Postawa personelu Hospicjum Domowego Królowej Apostołów w Wiśniowej znana była naszej rodzinie już wcześniej, w szczególności zaangażowanie, życzliwość i serce które personel wkłada w powierzoną pracę. Nie wyobrażamy sobie przetrwania tego trudnego czasu bez pomocy Hospicjum Domowego Królowej Apostołów w Wiśniowej. Okazana troska i profesjonalna opieka przynosiła ulgę w cierpieniu zarówno fizycznym jak i psychicznym choremu, a wsparcie psychiczne z Państwa strony i świadomość, że objęty jest on tak dobrą opieką oraz że można liczyć na Państwa pomoc niezależnie od pory niosła ulgę również rodzinie.
Żadne słowa nie wyrażą nawet w części naszej wdzięczności względem Państwa zespołu, mimo to jeszcze raz bardzo dziękujemy i szczerze polecamy Państwa nieocenioną pomoc innym chorym i ich rodzinom.

Z wyrazami szacunku oraz wdzięczności

Stanisława Paryła z rodziną

podziękowanie i referencje (29.05.2017)

Scroll to Top