Podziękowanie dla pielęgniarki

Podziękowanie dla zespołu Hospicjum Domowego Królowej Apostołów w Wiśniowej, a w szczególności dla Pielęgniarki Anny Kowalczyk za pomoc i opiekę. Dziękujemy za docenienie Naszej pracy.

Rodzinie i bliskim przekazujemy najszczersze kondolencje oraz wyrazy głębokiego współczucia.

 

Scroll to Top