Pola nadziei 2012

Wiosną 2012 zainicjowaliśmy kolejny sezon akcji POLA NADZIEI, w jej ramach odwiedzaliśmy uczniów szkoł podstawowych i gimanzjów, propagowalismy ideę wolontariatu hospicyjnego wśród uczniów i osób dorosłych, zachęcaliśmy do wspirania nas siłą swoich rak i umysłów oraz datkami i darami materialnymi.

Nasze działania spotkały się z ogromny odzewem ze storny lokalnej psołeczności.

Scroll to Top