Promujemy ideę bezinteresownego pomagania wśród uczniów

Ostatnio idea wolontariatu stałą się niezwykle popularna. Wolontariusze pomagają w czasie EURO, wolontariusze kwestują w czasie akcji charytatywnych, wolontariusze pomagają w czasie klęsk żywiołowych.

W świadomości wielu z nas wolontariusz to ktoś wyjątkowy, obdarzony niezwykłymi cechami charakteru, empatyczny, mający dużo wolnego czasu.

Myślimy, to społecznik, on ma na to czas a ja mam rodzinę, obowiązki ,pracę. Zapominamy, że każdy z nas może być wolontariuszem. Nie potrzeba wiele.

Bycie wolontariuszem, bezinteresowan pomoc chorym może stać się elementem codziennego życia jeśli tylko odpowiednio wcześnie takie wzorce zostaną nam wpojone. Dlatego postanowiliśmy wyjść z ideą pomocy terminalnie chorym do szkół i już wśród najmłodszych propagować wartości jakie niesie ze sobą wolontariat hospicyjny.

O naszych spotkaniach piszemy w zakładce WYDARZENIA.

Scroll to Top