Rozmowa z Danutą Kowal, kierownikiem niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej zdrowie w Wiśniowej.

– NZOZ w Wiśniowej ma już 10 lat. Co wydarzyło się przez ten czas?

W wyniku reformy systemu opieki zdrowotnej w 1999 roku została utworzona spółka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pielęgniarek i Położnych .Zdrowie” z siedzibą w budynku Ośrodka Zdrowia w Wiśniowej. Na początku działalności borykałyśmy się z różnymi trudnościami organizacyjnymi i administracyjnymi. Udało się nam je pokonać i stworzyć przyjazną opiekę pielęgniarsko – położniczą. Wszystkie świadczenia wykonywane są w ramach umowy zawartej z MÓW NFZ w Krakowie. Świadczymy usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z zakresu: pielęgniarstwa l położnictwa środowiskowo – rodzinnego oraz pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania. Wykonujemy też świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze takie jak: pielęgniarska opieka długoterminowa, a od 16 lipca 2009 r. wykonujemy również świadczenia w ramach Hospicjum Domowego dla pacjentów z terenu powiatu myślenickiego.

– Od kilku lat staracie się też o utworzenie oddziału opieki paliatywnej.

Już od 2002 roku prowadziłam liczne rozmowy z NFZ w Krakowie nad utworzeniem oddziału opieki paliatywnej w nowym budynku Ośrodka Zdrowia. Mimo licznych starań wspartych pomocą Pana Wójta Gminy Juliana Murzyna nie udało się nam tego zrealizować. Widząc jednak olbrzymie zapotrzebowanie na tego typu usługi w środowisku, nie poprzestawałam, i nie zrażałam się kolejnymi trudnościami. Dzięki wytrwałości i wsparciu wielu osób dobrej woli udało nam się założyć Stowarzyszenie Hospicjum Apostolskiego, którego pierwsze zebranie odbyło się w dniu 26 lipca bieżącego roku. Nasze Stowarzyszenie będzie współpracowało z Hospicjum Królowej Apostołów z Radomia na czele z Księdzem Markiem Kujawskim. Ksiądz Marek swoim słowem wygłoszonym w Kościele św. Marcina w Wiśniowej przybliżył działalność Hospicjum.
Wsparcie okazali nam też Parafianie, za ich życzliwość już dzisiaj dziękujemy.

– Założenie Stowarzyszenia to nie tylko sprawy organizacyjno – administracyjne, ale również odpowiedni sprzęt i urządzenie lokalu.

Nasza spółka z wkładu własnego zakupiła podstawową aparaturę, sprzęt medyczny (koncentrator tlenu, ssaki elektryczne, pompy infuzyjne, materace przeciwodleżynowe itp.). Są to urządzenia bardzo kosztowne. Wyremontowaliśmy i urządziliśmy też lokal w budynku Ośrodka Zdrowie. Udało się nam pozyskać 3 lekarzy hospicyjnych, pielęgniarki, psychologa, rehabilitanta i duszpasterza. Bardzo potrzebni są też wolontariusze i pielęgniarki z kursem opieki paliatywnej.

– Jakie są wasze najbliższe plany?

Planujemy m.in. nawiązanie współpracy z uczelniami wyższymi w zakresie pozyskania wolontariuszy; sponsorów zakupu sprzętu dla przewlekle chorych m.in. materace odleży nowe itp. Pozostaje nam zaapelować, abyśmy otworzyli się na ludzkie cierpienie. Każdy z nas może potrzebować takiej opieki, więc nie zamykajmy się. Nasi pacjenci to ludzie w różnym wieku, po wypadkach drogowych, a nade wszystko przybywa coraz więcej pacjentów dotkniętych przewlekłymi chorobami.

Zgłoszenia chorych w siedzibie Hospicjum lub pod nr telefonu: 12 271 45 30 kom. 509 713 269;

Goniec Myślenicki, sierpień 2009

Scroll to Top