Spotkanie opłatkowe zespołu medycznego

Spotkanie opłatkowe zespołu hospicyjno- medycznego w pierwszym roku działalności hospicjum dla dorosłych.Grudzień 2009.

Na fotografiach:

Lek.med. Maria Cygan – kierownik medyczny hospicjum, lek.med. Marta rogowska – onkolog,

lek.med. Andrzej Kukiełka- onkolog, po prawej stronie pielęgniarki hospicyjne: Anna Kowalczyk, Anna Irzyk, Anna Murzyn.

Życzenia bożonarodzeniowe skłądane przez kierownik NZOZ Zdrowie Danutę Kowal.

Scroll to Top