Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej 12.10.2019

12.10.2019 obchodzimy Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej. Tegoroczne hasło to „My Care, My Right” czyli „Moja Opieka, Moje Prawo” i ma na celu zwrócenie uwagi na prawo pacjentów do opieki paliatywnej i hospicyjnej.

na oficjalnej stronie Światowego Dnia Hospicjum i Opieki Paliatywnej     możemy przeczytać:

„Globalny obraz potrzeby usług opieki paliatywnej. Na całym świecie ponad 25,5 miliona ludzi umiera każdego roku z poważnymi problemami zdrowotnymi, które wymagają opieki paliatywnej. Opiekunowie rodzinni i wolontariusze są kluczowym elementem usług opieki paliatywnej, ponieważ zapewniają niezbędne wsparcie. Rządy ponoszą odpowiedzialność w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, aby zapewnić środki na świadczenie opieki, aby zapewnić pacjentom usługi opieki paliatywnej zgodnie z tegorocznym tematem: „moja opieka, moje prawo”. Na całym świecie zaspokajane jest mniej niż 10% ogólnej potrzeby opieki paliatywnej. Liczba osób doświadczających poważnych cierpień związanych ze zdrowiem jest znacznie wyższa, a dodatkowe 35,5 miliona osób wymaga opieki paliatywnej poza opieką pod koniec życia. Ponad 80% tych przypadków ma miejsce w krajach o niskim i średnim dochodzie, w których dostęp do morfiny doustnej o natychmiastowym uwalnianiu, niezbędnego i niedrogiego leku łagodzącego ból, a także wszelkiego rodzaju opieki paliatywnej, jest poważnie utrudniony. Globalne polityki ograniczające dostęp do opioidów oznaczają, że milionom ludzi odmawia się leków łagodzących ból związany z chorobą lub urazem. Dr Stephen Connor, dyrektor wykonawczy WHPCA, wyjaśnia: „Liczby są ogromne, podobnie jak niezaspokojona potrzeba, ponieważ tylko mniejszość krajów wdrożyła sprawiedliwe programy opieki paliatywnej poprzez podejście do zdrowia publicznego. W tegorocznym Światowym Dniu Hospicjum i Opieki Paliatywnej chodzi o zbiorowe powiedzenie, że opieka paliatywna jest prawem każdego mężczyzny, kobiety i dziecka. Razem możemy zatrzymać niepotrzebny ból i stres podczas choroby i pod koniec życia. ””

źródło: www.thewhpca.org

Scroll to Top