Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP)

19 listopada – obchodzimy Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP)

Światowy Dzień Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (ang. World COPD Day, World Chronic Obstructive Pulmonary Disease Day) – międzynarodowe święto, obchodzone corocznie w 2. lub 3. środę listopada, poświęcone tematyce przewlekłej obturacyjnej chorobie płuc (POChP), w ramach programu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) i amerykańskiego Narodowego Instytutu Serca, Płuc i Krwi (ang. The National Heart, Lung, and Blood Institute, NHLBI).

W tym dniu zwracamy uwagę  na coraz większą częstotliwość występowania, także w Polsce tej choroby oraz skalę zagrożeń z nią związanych. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że z powodu POChP co roku umiera na świecie ponad 3 miliony ludzi. Przewlekła obturacyjna choroba płuc należy do głównych przyczyn przewlekłej chorobowości i umieralności na świecie. Zajmuje 4 miejsce wśród przyczyn zgonów, a jej znaczenie będzie rosnąć w miarę starzenia się populacji i ciągłego narażenia na czynniki ryzyka zachorowania.

Przewlekła obturacyjna choroba płuc jest chorobą, której można zapobiegać i którą można skutecznie leczyć. Charakteryzuje się trwałym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe, które zwykle postępuje i wiąże się z nasiloną przewlekłą odpowiedzią zapalną dróg oddechowych i płuc na szkodliwe cząstki lub gazy (głównie dym tytoniowy).

Podstawowym badaniem służącym do rozpoznawania i oceny progresji POChP jest spirometria. Każdy, kogo niepokoi stan jego płuc, czyli tzw. krótki oddech, męczy się przy niewielkim nawet wysiłku, powinien przebadać swoje płuca. Spirometria pozwala  ocenić stopień zwężenia (obturacji) dróg oddechowych (oskrzeli) i stwierdzić, czy jest to zwężenie odwracalne (ulegające poprawie pod wpływem leków rozkurczających oskrzela), czy też nieodwracalne, czyli takie które nie ulega poprawie pod wpływem leków rozkurczających.

Aby zapobiegać chorobie obturacyjnej płuc  należy :

  • Rzucić palenie i nie przebywać wśród osób  palących,
  • Unikać zanieczyszczonego powietrza, np. spalin, dymu kominowego, rozpylonych chemikaliów,
  • Chronić się przed zakażeniami dróg oddechowych, np. w sezonie infekcji unikać  dużych skupisk ludzi, szczepić się co roku przeciw grypie,
  • Dużo przebywać na świeżym powietrzu i zdrowo się odżywiać.

 

Scroll to Top