światowy dzień zdrowia

Światowy dzień zdrowia obchodzony jest na całym świecie 7 kwietnia w rocznicę powstania Światowej Organizacji Zdrowia – to już 75 rocznica.

Wydarzenie to co roku ma inny temat przewodni, na którym skupia się przez cały rok. Obchody tego dnia mają na celu poruszyć najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństwa na całym świecie. Organizowane są międzynarodowe jak i lokalne wydarzenia związane z wybranym tematem.

W tym roku hasłem przewodnim jest „zdrowie dla wszystkich”.

Kluczowe przesłania tegorocznej kampanii:

  • „Zdrowie dla wszystkich” zakłada, że ​​wszyscy ludzie mają dobre zdrowie, aby wieść satysfakcjonujące życie w pokojowym, dostatnim i zrównoważonym świecie.
  • Prawo do zdrowia jest podstawowym prawem człowieka. Każdy musi mieć dostęp do potrzebnych mu usług zdrowotnych, kiedy i gdzie ich potrzebuje, bez trudności finansowych.
  • 30% światowej populacji nie ma dostępu do podstawowych usług zdrowotnych.
  • Prawie dwa miliardy ludzi stoją w obliczu katastrofalnych lub zubożających wydatków na opiekę zdrowotną, przy znacznych nierównościach dotykających osoby w najbardziej narażonych środowiskach.
  • Powszechne ubezpieczenie zdrowotne (UHC) zapewnia ochronę finansową i dostęp do podstawowych usług wysokiej jakości, wydobywa ludzi z ubóstwa, promuje dobrobyt rodzin i społeczności, chroni przed kryzysami zdrowia publicznego i przybliża nas do #ZdrowieDlaWszystkich.
  • Aby zdrowie dla wszystkich stało się rzeczywistością, potrzebujemy: jednostek i społeczności, które mają dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, aby mogły dbać o zdrowie własne i swoich rodzin; wykwalifikowani pracownicy służby zdrowia zapewniający wysokiej jakości opiekę skoncentrowaną na ludziach; oraz decydenci zobowiązani do inwestowania w powszechną opiekę zdrowotną.
  • Dowody wskazują, że systemy opieki zdrowotnej oparte na podejściu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) to najskuteczniejszy i najbardziej opłacalny sposób na przybliżenie ludziom usług zdrowotnych i dobrego samopoczucia.
  • COVID-19 cofnął drogę każdego kraju do #ZdrowieDlaWszystkich.
  • COVID-19 i inne zagrożenia zdrowotne, nakładające się kryzysy humanitarne i klimatyczne, ograniczenia gospodarcze i wojna sprawiły, że dążenie każdego kraju do #ZdrowieDlaWszystkich stało się pilniejsze. Nadszedł czas, aby przywódcy podjęli działania w celu wypełnienia swoich zobowiązań w zakresie powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, a społeczeństwo obywatelskie pociągnął liderów do odpowiedzialności.
  • Aby osiągnąć cele zrównoważonego rozwoju związane ze zdrowiem, należy przyspieszyć postęp.
Scroll to Top