Święto Maryi Królowej Apostołów patronki naszego Hospicjum Domowego

Patronką naszego hospicjum jest Maryja Królowa Apostołów.

Taki tytuł Maryi przysługuje, ponieważ jako Matka Boża otrzymała misję, aby dać Jezusa Apostołom. Od samego początku czuwała nad rozwojem Kościoła. Po śmierci i Zmartwychwstaniu przygotowywała Apostołów na przyjęcie Ducha Świętego umacniając wiarę, będąc dla nich przykładem, przewodnicząc im w Wieczerniku, gdzie miały miejsce pierwsze rekolekcje w kościele. Apostołowie od Niej uczyli się modlitwy, wytrwałości i przygotowywali do przyszłych zadań.

Królowa Apostołów tak jak wcześniej towarzyszyła Jezusowi, tak później dawała wsparcie swoją modlitwą dla pierwszych apostołów. Tak jak wtedy wspierała i utrzymywała na duchu tak też rozumie i wpiera apostołów wszystkich czasów, kontynuując swoją misję w niebie.

Maryja Królowa Apostołów dodaje nam wsparcia i ukojenia, a także siły w trudach dnia codziennego pomagając sprostać wyzwaniom stawianym przed każdym z nas podczas codziennej pracy i opiece nad chorymi.

Wspominamy o naszej patronce, gdyż niedawno obchodziliśmy święto Święto Maryi Królowej Apostołów.

 

Scroll to Top