W ramach umowy z NFZ świadczymy usługi:

Tlenoterapia Domowa

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

Hospicjum Domowe dla dorosłych

Hospicjum Domowe dla dzieci

MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o. Sp. k.
Adres: 33-100 Tarnów
ul. Jasna 77a
tel: (14) 30 72 318 lub 573 359 521
e-mail: biuro.tarnow@medikompleks.pl