Uroczystość wbudowania tablicy upamiętniającej życie i dokonania doktora Stefana Kurka . Wiśniowa 20.07.2013

Pięknego sobotniego popołudnia odbyła się w Starym Budynku Zdrowia uroczystość wmurowania tablicy upamiętniającej życie i dorobek zawodowy doktora Stefana Kurka.

Stefan Kurek urodził się 19 stycznia 1931 roku w Brzączowicach (powiat myślenicki), jako najstarszy syn z czwórki dzieci Antoniego i Marii z domu Krawczyk. Rodzice prowadzili gospodarstwo rolne na terenie wsi i bardzo dbali o wykształcenie swoich zdolnych pociech.

Po ukończeniu szkoły w Brzączowicach, w latach 1945-1951 Stefan Kurek kształcił się w Liceum Ogólnokształcącym w Myślenicach, gdzie w 1951 r. zdał maturę i w tym samym roku rozpoczął studia w Akademii Medycznej w Krakowie, którą ukończył w 1957 roku

Po zakończeniu służby wojskowej doktor Kurek osiadł z rodziną w Wiśniowej. Pełnił tu obowiązki lekarza i kierownika Ośrodka Zdrowia do 1998 roku. Dzięki m.in. jego staraniom i osobistemu zaangażowaniu powstał nowy budynek, zwany Ośrodkiem Zdrowia, służący tylko i wyłącznie opiece zdrowotnej mieszkańców całej gminy. To On organizował i nadzorował opiekę pielęgniarską, starał się o lekarzy i lekarzy stomatologów, izbę porodową, a później i o aptekę. Był lekarzem z powołania a chirurgiem z zamiłowania. Pracujące z nim pielęgniarki wspominają, jak przyszywał palce, wyrywał zęby, przyjmował porody. Miał opinię dobrego diagnostyka i lekarza wszystkich specjalności. Na terenie gminy był jedynym lekarzem, więc musiał znać się dobrze na wszystkich dziedzinach medycyny.

Miał duszę społecznika. Przez wiele lat był radnym Powiatowej Rady Narodowej w Myślenicach oraz radnym Gminnej Rady Narodowej w Wiśniowej, gdzie przewodniczył Komisji Zdrowia. Za wzorową i oddaną pracę zawodową i społeczną był wielokrotnie odznaczany m.in. Odznaką „za wzorową pracę w służbie zdrowia”, ;Złotą Odznaką „za zasługi dla Ziemi Krakowskiej”; Złotym Krzyżem Zasługi; Medalem „za zasługi dla pożarnictwa”.

Mieszkańcy naszej gminy zawiązali Komitet Obywatelski „Nasze Zdrowie” i podjęli starania o godne upamiętnienie życia i dorobku zawodowego doktora Stefana Kurka w dowód wdzięczności za zaangażowanie w pracę na rzecz lokalnej społeczności. W efekcie udało się ufundować pamiątkową tablicę, której uroczyste odsłonięcie miało miejsce 20 lipca 2013 roku w Pierwszym Ośrodku Zdrowia w Wiśniowej.

Uroczystości rozpoczęła Msza św. w kościele parafialnym pod wezwaniem św. Marcina. której przewodniczył ksiądz proboszcz Wacław Bednarz. Następnie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy pamiątkowej we wspomnianym wyżej budynku. Gościem honorowym była wdowa po doktorze Pani Olga Kurek. Przedstawiciele lokalnych władz oraz zwykli mieszkańcy mogli wyrazić swoją wdzięczność poprzez wpis do Księgi Pamiątkowej. Na zakończenie uroczystości wszyscy zebrani udali się w uroczystym pochodzie na cmentarz i złożyli kwiaty na grobie doktora Kurka.

Doktor Stefan Kurek szedł przez życie tak, że ślady jego stóp przetrwały nawet po jego smierci. Nasza wdzięczność i pamięć wyrażona skromną tablicą niech będzie inspiracją dla kolejnych pokoleń by swoim życiem i pracą na rzecz innych podążali jego śladami.

Scroll to Top