Uwaga konkurs

Uwaga, Konkurs !!

Młodzież i wszystkich sympatyków Hospicjum Domowego Królowej Apostołów w Andrychowie i okolicahc zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym.

Poniżej prezentujemy regulamin:

Konkurs na plakat promujący Hospicjum Domowe Królowej Apostołów w Andrychowie oraz kampanię „Pola Nadziei”

REGULAMIN:

Zapraszamy dzieci i młodzież w wieku od 5-19 lat z Gminy Andrychów do wykonania plakatu promującego Hospicjum Domowe Królowej Apostołów w Andrychowie oraz kampanię „Pola Nadziei”.

Znakiem towarzyszącym kampanii są żonkile – międzynarodowy symbol nadziei. Przypominają nam o ludziach cierpiących, oczekujących naszej pomocy i opieki w trudnym okresie odchodzenia z tego świata.

Celem konkursu jest uwrażliwienie dzieci i młodzieży na problemy osób chorych oraz ukazanie znaczenia wolontariatu.

Organizatorem konkursu jest Andrychowskie Hospicjum Domowe Królowej Apostołów w Andrychowie oraz Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Andrychowie.

Praca konkursowa może być wykonana na dowolnej technice plastycznej. Plakaty przekazane na konkurs muszą być pracami własnymi, wcześniej niepublikowanymi. Wymagany format to A3 lub A2. Każdy z uczestników konkursu może złożyć 2 prace. Dopuszczalna jest praca zespołowa (2-osobowa).

Każda z prac przekazanych na konkurs powinna zawierać:

a) logo Hospicjum Domowego Królowej Apostołów w Andrychowie oraz żonkile – symbol „Pól Nadziei”.

b) na odwrocie następujące informacje: dane twórcy, adres i telefon szkoły oraz nazwisko opiekuna.

Każdy uczestnik konkursu powinien dołączyć do pracy formularz zgłoszeniowy.

Przewidziano następujące kategorie:

a) klasa „0”/ 5-6 lat/

b) klasy I- III

c) klasy IV- VI

d) gimnazjum

e) szkoły ponadgimnazjalne.

Organizator nie zwraca prac nadesłanych na konkurs.

Prace prosimy dostarczyć do biblioteki Gimnazjum nr 1 im Polskich Noblistów w Andrychowie ul. Daszyńskiego 14, sala 202.

Na prace czekamy do 30 XI 2014 r.

O terminie i miejscu rozdawania nagród uczestnicy zostaną powiadomieni drogą elektroniczną na podany adres e- mail.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 12 XII 2014 r.

Laureaci konkursu otrzymają upominki.

Zwycięska praca będzie wykorzystana na plakacie promującym Andrychowskie Hospicjum Domowe Królowej Apostołów w Andrychowie oraz kampanię „Pola Nadziei”. Pozostałe prace również zostaną wykorzystane w materiałach promocyjnych.

Wzięcie udziału w konkursie jest jednoznacznie rozumiane jako oświadczenie uczestnika, iż przysługują mu prawa autorskie do nadsyłanych prac konkursowych. Ponadto, iż autor wyraża zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie nadesłanych prac konkursowych oraz opublikowanie jego imienia, nazwiska, nazwy miejscowości zamieszkania i szkoły w materiałach promocyjnych związanych z konkursem i kampanią „Pola Nadziei”.

Do pobrania:

-logo hospicjum w Andrychowie

Scroll to Top