Wiosenna edycja „pól nadziei”

Akcja „Pola Nadziei ” zatacza coraz szersze kręgi. Podobnie jak w minionym roku nasze pielęgniarki i psycholog odwiedzają szkoły w Lipniku, Trzemeśni i Myślenicach spotykając się z młodzieżą i zachęcają do zaangażowania się w wolontariat hospicyjny. Podczas spotkań uwrażliwiamy młodzież na potrzeby osób chorych i osamotnionych. Edukujemy w zakresie możliwych sposobów pomocy wolontaryjnej jak bezpośrednia obecność przy chorych, organizowanie kwest i zbiórek, wykonywanie prac plastycznych na rzecz osób potrzebujących.   Naszym działaniom przyświeca pogląd, że młodzież jest naszą przyszłością i należy wskazywać jej wielość możliwości pomocy innym, pokazać, że we współczesnym świecie nie można zapominać o ludziach żyjących obok nas. Ponadto wielką wagę przykładamy do edukacji i rozmawiania o trudnych kwestiach związanych z chorobą terminalną, cierpieniem i umieraniem. Oczywiście nasze prezentacje są dostosowane do wieku i poziomu wiedzy dzieci i młodzieży.

W ramach naszych spotkań z uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych propagujemy zakładanie niewielkich Pól Nadziei na terenie szkół, przygotowywanie gablot informacyjnych, angażowanie się w konkursy edukacyjne o tematyce hospicyjnej. Informujemy o sposobach angażowania się wolontariat akcyjny, szczególnie wolontariat młodzieżowy prowadzony na terenie naszej gminy.

A może i wasza szkoła chciałabym dowiedzieć się więcej na temat naszych prelekcji.  Skontaktuj się z nami.

Scroll to Top