Z ideą wolontariatu wśród uczniów

W nawiązaniu do akcji Pola Nadziei i idei niesienia bezinteresownej pomocy potrzebującym postanowiliśmy w tym roku odwiedzić szkoły w najbliższej okolicy i przybliżyć im specyfikę naszej pracy.

W naszej pracy z małymi słuchaczami skupiłyśmy się głównie na przedstawieniu dzieciom w zrozumiały dla nich sposób, czym jest hospicjum, jakie są zasady jego funkcjonowania, komu pomaga i jak inni mogą pomagać hospicyjnym podopiecznym. Ponadto starałyśmy się zaprezentować najmłodszym różne dostępne formy działania na rzecz hospicjum. Zależało nam na promowaniu pojęcia Wolontariusz oraz wszelkich związanych z nim wartości.

W czasie naszych spotkań pragniemy uwrażliwić dzieci na cierpienie innych, zachęcić do wyjścia z domu i otwarcia się na różnorodne formy pomocy oraz wpojenia wzorców postępowania tak by działanie na rzecz lokalnej społeczności stało się naturalną częścią ich życia.

Najbardziej rozpowszechnionymi formami wolontariatu są kwesty zbierające fundusze na rzecz hospicjum oraz towarzyszenie chorym poprzez odwiedziny, wparcie emocjonalne. Jednak istnieje wiele innych sposobów pomocy- prowadzenie szkolnych rabat, przygotowywanie okolicznościowych laurek dla chorych, prowadzenie szkolnych tablic tematycznych i wiele innych.

Sami uczniowie wykazali się w trakcie naszych spotkań wielką kreatywnością i mamy nadzieję, że przy wsparciu nauczyciel uda im się zrealizować, choć kilka pomysłów.

Dotychczas odwiedziłyśmy szkołę podstawową w Kobielniku, Zespół Placówek Oświatowych w Wiśniowej oraz szkołę podstawową w Trzemeśni. Nasze prelekcje spotkały się z niezwykle pozytywnym przyjęciem. Zaskoczyła nas posiadana przez dzieci wiedza na tematy związane z opieką nad terminalnie chorymi. Ich otwartość, zaangażowanie, bezpośredniość i gorliwość są nie do przecenienia w tak bardzo egoistycznym i konsumpcyjnym ostatnio świecie.

Ucząc młodych ludzi właściwych postaw i zachęcając ich do udziału w różnego rodzaju akcjach na rzecz innych mamy niepowtarzalną szansę wypracować model współpracy pomiędzy hospicjum a młodymi pełnymi zapału pokoleniami. Postaramy się wykorzystać tę szansę.

Scroll to Top