Z wiosną rozkwitają żonkile

Wiosna jak co roku wita nas słonecznymi kwiatami- żonkilami, które rozkwitają nie tylko w przydomowych ogródkach ale szczególnie na licznych hospicyjnych Polach Nadziei. Nie innaczej dzieje się również w naszej siedzibie, gdzie na skwerze obok żonkili zasadzonych w minionych latach zakwitły nowoposadzone kwiaty, upamiętniajace zmarłych w minionym roku podopiecznych.

Po raz kolejny serdecznie zachęcamy do przyłączenia się do akcji Pola Nadziei oraz jej propagowania w środowisku lokalnym. Dzięki temu z roku na rok podnosi się świadomość możliwości uzyskiwania pomocy w ostatnim, najtrudniejszym okresie choroby nowotorowej. Równocześnie wszelkie działania podejmowane w ramach tej ogólnopolskiej akcji przynoszą cennne owoce w postaci wsparcia dla rodzin bliskich i dawania im nadzei na lepsze jutro.

Piękną postawę zaprezentowali uczniowie oraz nauczyciele, rodzice i lokalni aktywiści na terenie Andrychowa, gdzie działa jedna z filii naszego Hospicjum Domowego. Zorganizowali oni konkurs na plakat promujący działalność Hospicjum w Andrychowie. Konkurs ten spotkał się z dużym odzewem ze strony młodych ludzi. Bardzo nam pomocny ks. proboszcz Stanisław Czernik udostępnił wspaniałe krypty na czas rozdania dyplomów. Wiele osób na różnych etapach i w różnej formie przyczyniło się do nagłośnienia tego wydarzenia.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim osobom dobrej woli, które bezinteresownie ofiarowują swój czas i zasoby aby wspomagać nasze Hospicjum i pormować ideę pomocy umierajacym. Dziękujemy!

Scroll to Top