Zjazd Hospicjów „Ruch Hospicyjny w podzięce Janowi Pawłowi II ” Kraków 8-9 czerwca 2013

W dniach 8-9 czerwca 2013 roku odbył się w Krakowie Zjazd Ruchu Hospicyjnego „Ruch Hospicyjny w podzięce Janowi Pawłowi II”. Spotkanie w Roku Wiary z okazji „Dnia Evangelium Vitae”. Organizatorami było Forum Hospicjów Polskich, TPCH Hospicjum im. św. Łazarza. Bogaty program, mnogość prelekcji i osobistych świadectw prelegentów były poruszającym dowodem na ogromny potencjał tkwiący w ruchu hospicyjnym. Wymieniając się doświadczeniami i wiedzą staraliśmy się poszukiwać nowych sposobów pracy i pomysłów na jeszcze lepszą i pełniejszą pomoc chorym w stadium terminalnym.

Scroll to Top