Artykuł opisuje zjazd Pielęgniarek Środowiskowych w Dobczycach. Tematem przewodnim było dążenie do ulepszenia pracy i popracy jakości świadczonych usług.

e552ab1348