Życzenia na święta zmartwychwstania Pańskiego

„Zmartwychwstał Pan i żyje dziś, blaskiem jaśnieje noc
Nie umrę, nie lecz będę żył, Pan okazał swą moc
Krzyż to jest brama Pana, jeśli chcesz przez nią wejdź
Zbliżmy się do ołtarza, Bogu oddajmy cześć”

Zmartwychwstanie Jezusa co roku na nowo odradza w nas nadzieję na nasze zmartwychwstanie i życie w wiecznej radości w Niebie.

Na te Najświętsze dni Roku pragniemy złożyć życzenia Bożego Błogosławieństwa w każdej chwili naszego życia, płynącej z Krzyża siły do zmagania się z przeciwnościami, niezachwianej Nadzieii a przede wszytkim Świąt przeżytych w rodzinnej, pełnej miłości atmosferze.

Szczególne życzenia pragniemy skierować do chorych i ich rodzin oraz rodzin, które w minionym czasie straciły swoich najbliżyszch. Nasze myśli podążają w Waszą stronę szczególnie w tych dniach połączone z modlitwą o siłę oraz gorącą wiarę, że przez Swoją śmierć Jezus odkupił nas wszystkich i że wspólnie będziemy mogli ponownie spotkać się w Wiekuistej Światłości.

Radujmy się ! Alleluja Jezus Żyje !

 

4c6d9447b7

Scroll to Top