„Umarłych wieczność dotąd trwa,

dokąd pamięcią się im płaci.”

Hospicjum to zespół ludzi służących solidarnie sobie nawzajem. Silni potrzebni są słabszym, a słabi silnym. Hospicjum pomaga człowiekowi bez względu na jego światopogląd czy wyznanie. Opiekując się chorym widzimy całego człowieka, a nie tylko jego chorobę. Pragniemy pomóc mu żyć z chorobą , w miarę  potrzeby rehabilitować. Dużą część pracy Hospicjum stanowi wspieranie chorego człowieka i jego bliskich.

Liczysz się tylko Ty, ponieważ jesteś sobą.

Liczysz się do ostatniej chwili swego życia.

I zrobimy wszystko, żeby Ci pomóc

nie tylko umrzeć w spokoju, lecz żyć aż do śmierci.

                                                                                             Cicely Saunders

Opieka hospicyjna jest bezpłatna.

Hospicjum Domowe Królowej Apostołów rozpoczęło swoją działalność od 16.07.2009r,obejmując opieką dorosłych, a od 1 stycznia 2011również otacza opieką dzieci.Nasi mali podopieczni pochodzą z terenu powiatu myślenickiego i powiatów ościennych. Zajmujemy się dziećmi nieuleczalnie chorymi – wszystkimi, które potrzebują długotrwałej opieki domowej.

Dorośli chorzy hospicjum domowego to osoby z terenu powiatu myślenickiego i powiatów ościennych, z rozpoznaniem zaawansowanej choroby nowotworowej. 

Zespół hospicyjny składający się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologa, pedagoga, kapłanów i wolontariuszy otacza chorych kompleksową opieką domową, dopasowaną do indywidualnych potrzeb chorych i ich rodzin.Siedziba Hospicjum Domowego Królowej Apostołów znajduje się w budynku „starego”Ośrodka Zdrowia I piętro,w Wiśniowej pod nr. 317, przy kościele parafialnym św. Marcina.

Idea i metody opieki hospicyjnej

– walka z bólem i innymi przykrymi objawami choroby

– czynienie godnym ostatniego etapu życia chorego

– wspomaganie rodziny w opiece nad chorym

– pomoc i wsparcie rodzinom osieroconym

 

Opieka hospicyjna domowa to opieka holistyczna -(całościowa), która zapewnia wsparcie i pomoc choremu oraz jego rodzinie w sferze: fizycznej, psychicznej i duchowej. To opieka zespołowa (lekarz, pielęgniarki, rehabilitanci, psycholog, osoba duchowna, wolontariusze).

To również towarzyszenie choremu w jego trudnej drodze, które uczy zapominać o sobie i pomaga zwalczyć egoizm. W tej posłudze potrzebna jest pokora, trzeba zapomnieć o posiadanych tytułach, pozycji społecznej, wyznaniach religijnych…….

Zespół lekarsko- pielęgniarsko-rehabilitacyjny jest dla pacjenta bardzo ważny. Przynosi ulgę w cierpieniu, daje poczucie bezpieczeństwa, integruje psychologiczne oraz duchowe aspekty opieki nad chorym. Usprawnia chorego w domu, mobilizuje do aktywności w miarę jego możliwości, prowadzi gimnastykę ogólnokondycyjną, pionizuje, wykonuje również masaż klasyczny oraz drenaż limfatyczny (ręczny i mechaniczny). Zapobiega odleżynom, odparzeniom, przykurczom, zanikom mięśni, zaparciom,udziela wskazówek rodzinie. Zapewnia wsparcie w okresie żałoby.

Tekst: D.Kowal

 
Dostępność do świadczeń
Zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich, pielęgniarskich przez 7 dni w tygodniu.

Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub jego rodziną.

Każda wizyta personelu hospicjum jest potwierdzona przez chorego lub jego rodzinę.

Personel gotowy do udzielania porad telefonicznych przez 7 dni w tygodniu (także w święta) i w razie potrzeby do udzielenia pomocy w czasie wizyty w domu.
Warunki objęcia chorego domową opieką hospicyjną:
– skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,

– udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego,

– zgoda  pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie,

– kwalifikacja lekarza hospicjum domowego.
Objęcie opieką hospicyjną nie oznacza utraty opieki lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej, ale jest jej uzupełnieniem.