Hospicjum domowe dla dzieci i dorosłych to zespół ludzi, służących solidarnie sobie nawzajem, opiekujących się chorymi w terminalnej fazie choroby.

Podopieczni hospicjum domowego przebywają w swoim miejscu zamieszkania i to tam jest udzielana im pomoc i opieka, której potrzebują.

Personel hospicyjny otacza opieką całościową, która pozwala widzieć całego człowieka, nie tylko chorobę – opieka to nie tylko dbanie o pacjentów ale także ich rodziny, z którymi zespół hospicyjny ściśle współpracuje w trudnym okresie choroby.

 

Opieka hospicyjna jest bezpłatna.

 

Hospicjum Domowe Królowej Apostołów rozpoczęło swoją działalność od 16.07.2009r, obejmując opieką dorosłych, a od 1 stycznia 2011 również otacza opieką dzieci.

 

Do Hospicjum Domowego kwalifikują się pacjenci z aktywną, udokumentowaną, postępującą i zaawansowaną chorobą, którzy wymagają systematycznej opieki pielęgniarskiej, która pomaga poprawić jakość życia i „żyć aż do śmierci”, oraz pacjenci, wobec których nie planuje się leczenia przedłużającego życie (np. chemioterapii czy intensywnej terapii).

Z hospicjum domowego mogą korzystać także dzieci poniżej 18. roku życia, chore na nowotwory i inne nieuleczalne choroby spowodowane np. czynnikiem zakaźnym, uszkodzeniem ośrodkowego układu nerwowego, zwyrodnieniem układu nerwowego, uwarunkowaniami genetycznymi, czy zespołami ciężkich, złożonych wad wrodzonych.

 

Pielęgnacja osoby chorej skupia się na zapewnieniu optymalnej jakości życia.

Najważniejszym założeniem hospicjum domowego jest ścisła współpraca personelu z pacjentem oraz rodziną, a jej celem jest oswojenie chorego i jego rodziny ze zbliżającą się śmiercią oraz ograniczenie albo w miarę możliwości zniesienie bólu, a także innych dolegliwości fizycznych, takich jak: obrzęki, odleżyny, nudności, zaparcia, wymioty – które mogą występować w przebiegu choroby.

 

                Personel hospicjum domowego składa się z lekarzy, pielęgniarek, fizjoterapeutów, psychologów, pedagogów, kapłanów i wolontariuszy, którzy opiekę nad pacjentem sprawują zespołowo. Pozwala to na zapewnienie całościowej opieki w każdym aspekcie życia chorego i jego rodziny. Jest to opieka holistyczna, zapewniająca pomoc i wsparcie w obszarach fizycznych, psychicznych i duchowych pacjenta i jego rodziny, w miejscu zamieszkania. To towarzyszenie choremu w jego trudnej drodze, które uczy pokory i pozwala zwalczyć egoizm.

 

Ideą i głównymi obszarami opieki hospicyjnej są:

 • walka z bólem
 • walka z innymi objawami choroby m.in. obrzękami, odleżynami, nudnościami, zaparciami itp.
 • wspomaganie rodziny w opiece nad chorym
 • czynienie godnym ostatniego etapu choroby
 • pomoc i wsparcie rodzinom osieroconym

 

           Zespół hospicyjny to ludzie, którzy całe swoje serce oddają pacjentom. Przynoszą ulgę w cierpieniu, dają poczucie bezpieczeństwa, integrują psychologiczne oaz duchowe aspekty opieki nad chorymi, udzielają wskazówek rodzinie, zapewniają wsparcie w czasie żałoby.

 

Dostępność do świadczeń

 • Zapewnienie całodobowego dostępu do świadczeń lekarskich, pielęgniarskich przez 7 dni w tygodniu.
 • Wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu z pacjentem lub jego rodziną.
 • Każda wizyta personelu hospicjum jest potwierdzona przez chorego lub jego rodzinę.
 • Personel gotowy do udzielania porad telefonicznych przez 7 dni w tygodniu (także w święta) i w razie potrzeby do udzielenia pomocy w czasie wizyty w domu.

 

Warunki objęcia chorego domową opieką hospicyjną:

 • skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,
 • udokumentowane zakończenie leczenia przyczynowego,
 • zgoda  pacjenta lub jego rodziny wyrażona na piśmie,
 • kwalifikacja lekarza hospicjum domowego.

 

Objęcie opieką hospicyjną nie oznacza utraty opieki lekarza rodzinnego i pielęgniarki środowiskowej, ale jest jej uzupełnieniem.

 

„Liczysz się tylko Ty, ponieważ jesteś sobą.

Liczysz się do ostatniej chwili swego życia.

I zrobimy wszystko, żeby Ci pomóc

nie tylko umrzeć w spokoju, lecz żyć aż do śmierci.”

                                                                                             Cicely Saunders