Tlenoterapia domowa

Poniżej znajdą Państwo wszelkie wymagania dotyczące objęcia chorego tlenoterapią domową:

Czytaj >>Warunki przyjęcia do Poradni Domowego Leczenia Tlenem


 

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czym jest tlenoterapia w warunkach domowych?

Tlenoterapia jest nowoczesnym sposobem leczenia Pacjentów cierpiących na niewydolność oddychania z powodu przewlekłych chorób płuc, najczęściej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP) powstałej min. wskutek palenia papierosów. Dawniej mogła być ona prowadzona jedynie w szpitalu, natomiast w ostatnich latach nastąpił rozwój tzw. tlenoterapii domowej.

Na czym polega ten sposób terapii?

Tlenoterapia polega na korzystaniu przez Pacjenta z urządzeń, które wzbogacają w tlen powietrze do oddychania. W warunkach domowych, z uwagi na możliwość długotrwałego stosowania bez konieczności uzupełniania źródła tlenu, używane są obecnie tzw. koncentratory tlenowe, czyli urządzenia elektryczne które „zagęszczają” tlen z powietrza. Pacjent korzysta z koncentratora zgodnie ze wskazaniami lekarza, zazwyczaj codziennie przez pewną część doby. Jednocześnie Pacjent taki pozostaje pod stałą opieką specjalistycznego ośrodka terapii tlenem.

Kto kieruje Pacjenta na tlenoterapię?

Kwalifikacja do tlenoterapii odbywa się zwykle na oddziale pulmonologii, gdzie wykonywane są niezbędne badania wstępne, m.in. spirometria (pomiar funkcji płuc) i gazometria (stężenie tlenu we krwi). Następnie Pacjent ze skierowaniem wystawionym przez lekarza udaje się  do ośrodka domowego leczenia tlenem, w którym dokonywana jest ostateczna kwalifikacja i wypożyczony zostaje do użytku domowego odpowiedni sprzęt.

Jak wygląda proces domowego leczenia koncentratorem tlenu?

Pacjent korzysta z koncentratora samodzielnie w domu. Raz na 3 miesiące pielęgniarka z ośrodka terapii tlenem poradni pulmonologicznej odbywa wizytę w domu, by ocenić jego stan. Oprócz tych wizyt konieczne są również regularne badania i wizyty Chorego w poradni prowadzącej ośrodek leczenia tlenem.

Czy chory musi być specjalnie przygotowany do takiej formy terapii?

Pacjent lub jego opiekunowie zostają przeszkoleni w obsłudze koncentratora przez personel ośrodka leczenia tlenem. Domowa tlenoterapia wpływa na poprawę stanu Chorego. Ważna jest jednak jego świadomość o celach stosowanego leczenia i konieczności zaprzestania palenia papierosów, co jest warunkiem skuteczności terapii

Jakie są zalety tlenoterapii?

O zakwalifikowaniu do tlenoterapii w warunkach domowych decyduje lekarz specjalista. Korzyści z tej formy leczenia obejmują m. in. poprawę jakości życia, zmniejszenie częstości nawrotów infekcji układu oddechowego i potrzeby hospitalizacji, wydłużenie życia Pacjenta z przewlekłą chorobą płuc. Pacjent może przebywać podczas terapii w domu, co ma pozytywny wpływ na jego ogólne samopoczucie. Do szpitala trafia tylko w okresach zaostrzeń choroby, wymagających intensywnego leczenia.

Jak długo trwa tego typu terapia, czy należy ją powtarzać?

Pacjenci wymagający przewlekłej tlenoterapii w warunkach domowych zazwyczaj stosują ją bezterminowo, co wynika z najczęściej nieodwracalnego charakteru zaawansowanych chorób płuc.

Kto pokrywa koszty terapii?

Chory otrzymuje nieodpłatnie koncentrator oraz przewody tlenowe, a sam opłaca koszty energii elektrycznej zużywanej przez aparat w domu. Bezpłatny jest także serwis techniczny koncentratora oraz przeglądy techniczne z wymianą filtrów, odbywające się co 6 miesięcy.

Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej, zadzwoń:

Pielęgniarka: 505 181 551 

tel: (12) 27-14-530

Scroll to Top