W ramach umowy z NFZ świadczymy usługi:

Hospicjum Domowe dla Dorosłych

Hospicjum Domowe dla Dzieci

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa

 Adres: ul. Krakowska 140 A

34-120 Andrychów

tel. biuro: (33) 87-57-603

e-mail: biuro.andrychow@medikompleks.pl

Kierownik Filii: Krystyna Piątek
tel. 885-053-152, 602-758-204