W ramach umowy z NFZ świadczymy usługi:

Hospicjum Domowe dla Dorosłych

Hospicjum Domowe dla Dzieci

Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa

 ul. Świętokrzyska 21

      32-650 Kęty

tel. biuro: (33) 84-11-010

e-mail: biuro.kety@medikompleks.pl

Kierownik Filii: Anna Zaręba
tel. 606-460-637

Pielęgniarka koordynująca: Stanisława Olszewska
tel. 606-946-174