Warunki udzielania świadczeń

Warunki udzielania świadczeń

WARUNKI  UDZIELANIA  ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE OPIEKI  HOSPICYJNEJ DOMOWEJ

ŚWIADCZONEJ PRZEZ MEDI KOMPLEKS Sp. z o.o.

Hospicjum Domowe Królowej Apostołów

32-412 Wiśniowa 317                

Opieka hospicyjna to wszechstronna, wielodyscyplinarna, zespołowa opieka w centrum której znajduje się pacjent i jego rodzina. Oczywistym celem szeroko pojętej opieki nad przewlekle chorym chorującym na nieuleczalną chorobę, wobec niemożności jego wyleczenia jest leczenie objawowe, niepoddającej się leczeniu przyczynowemu, postępujące, ograniczające życie choroby. Opieka ta jest ukierunkowana na poprawę jakości życia, ma na celu zapobieganie bólowi i innym objawom somatycznym oraz ich uśmierzanie, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych i socjalnych.

Świadczenia te przysługują świadczeniobiorcom chorującym na nieuleczalne, postępujące, ograniczające życie choroby nowotworowe i nienowotworowe, według wykazu zawartego w przepisach wykonawczych. Świadczenia są udzielane zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod diagnostyczno-terapeutycznych.

Świadczenia  realizowane w warunkach domowych obejmują świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez lekarzy, pielęgniarki, leczenie bólu zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (drabina analgetyczna), leczenie innych objawów somatycznych, opiekę psychologiczną nad świadczeniobiorcą i jego rodziną, rehabilitację, zapobieganie powikłaniom,  badania zlecone przez lekarza, ordynację leków i bezpłatne wypożyczanie  wyrobów medycznych.

Świadczeniobiorcom korzystającym ze świadczeń gwarantowanych realizowanych w hospicjum domowym dla dorosłych nie przysługują świadczenia gwarantowane z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej udzielane w warunkach domowych oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane w warunkach domowych. Pacjent korzystający z opieki hospicyjnej domowej nie traci prawa do korzystania z opieki lekarza i pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Warunkami jakie należy spełnić aby móc objąć pacjenta opieką  hospicyjną domową jest:

 • posiadanie skierowania wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;.
 • wskazanie medyczne, a w szczególności fakt występowania u świadczeniobiorcy jednostki chorobowej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2009r. (Dz.U. nr 139 poz 1138), nierokującej nadziei na wyleczenie.

Realizacja udzielania świadczeń  w hospicjum domowym odbywa się w następujący sposób:

 • całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza, porady lekarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w miesiącu,
 • całodobowy dostęp przez 7 dni w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez pielęgniarkę wizyty pielęgniarskie w zależności od potrzeb, nie rzadziej niż 2 w tygodniu,
 • pozostały personel – porady lub wizyty ustalane indywidualnie przez lekarza,
 • wizyta personelu hospicjum domowego odbywa się po uzgodnieniu terminu ze świadczeniobiorcą, członkiem jego rodziny lub opiekunem;
 • wizyta personelu hospicjum domowego jest każdorazowo potwierdzana przez chorego, członka jego rodziny lub opiekuna – w karcie wizyty w domu chorego w trakcie sprawowania opieki, podczas każdej wizyty, chorzy i członkowie ich rodzin lub opiekunowie otrzymują zalecenia dotyczące dalszego postępowania pielęgnacyjnego i leczniczego, informacji o numerach telefonów personelu hospicjum domowego, udzielenia porad telefonicznych w każdym dniu tygodnia
  i w razie potrzeby, udzielenia wizyty w domu,
 • ostateczną decyzję o objęciu pacjenta opieka hospicjum domowego podejmuje lekarz udzielający świadczeń w hospicjum domowym.
 • W załączeniu wykaz świadczeniodawców sprawujących opiekę paliatywna i hospicyjną.

 

 

 

 

 

 

Scroll to Top