21 marca Światowy Dzień Zespołu Downa

21 marca to nie tylko pierwszy dzień wiosny.

Socialmedia i nie tylko obiegły w ten sposób zdjęcia i nie tylko kolorowych skarpetek założonych nie do pary – to symbol wsparcia dla osób z zespołem Downa.

Światowy Dzień Zespołu Downa to święto ustanowione w 2005 roku z inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Zespołu Downa. Od 2012 roku patronat nad obchodami sprawuje Organizacja Narodów Zjednoczonych.

Temat Światowego Dnia zespołu Downa 2020 to:

MY DECYDUJEMY

Tym hasłem chcą zwrócić uwagę, że ważne jest aby osoby z ZD oraz organizacje ich reprezentujące powinny mieć głos w sprawach ich samych dotyczących, że mogą być decyzyjne w sprawach dotyczących ich potrzeb.

więcej informacji na temat znajdziecie tutaj

Czym charakteryzuje się zespół Downa?

Zespół Downa jest trisomią 21. pary chromosomów. Oznacza to, że przy 21. parze jest dodatkowy, trzeci chromosom lub jego fragment.

Najczęściej kojarzymy ZD z upośledzeniem umysłowym i dość charakterystycznym wyglądem, ale to nie wszystko – u osób z zespołem Downa występuje wrodzony niedobór odporności czy wiotkość mięśni. Mogą pojawić się również poważne wady serca, słuchu, wzroku, układu pokarmowego, moczowego, zaburzenia płodności, padaczka czy zaburzenia pracy tarczycy a także wiele innych.

U osób z zespołem Downa często występują również białaczki, ale chorzy wykazują o wiele mniejszą zapadalność na pozostałe nowotwory złośliwe.

Nie zdajemy sobie więc sprawy z walki, jaką podejmują na co dzień takie osoby nie tylko z ograniczeniami narzuconymi przez społeczeństwo ale także zdrowotnymi. Zachęcamy więc do włączenia się do ogólnodostępnych akcji i pomocy w polepszaniu ich jakości życia.

Scroll to Top