Świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zasady udzielania świadczeń wg Zarządzenia nr 69 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Pielęgniarka poz sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami, uwzględniając w tym realizację zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, zleceń na zabiegi i procedury medyczne wydanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Pielęgniarka poz realizuje dodatkowo, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2, profilaktyczne programy zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w zakresach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu.

Pielęgniarka poz dokumentuje udzielane świadczenia zdrowotne, zgodnie ze stosownie obowiązującymi przepisami w odniesieniu do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej oraz zapisami niniejszego zarządzenia.

za: Narodowy Fundusz Zdrowia

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Dowiedz się więcej >> Narodowy Fundusz Zdrowia