Usługi pielęgniarki środowiskowej

Świadczenia pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Zasady udzielania świadczeń wg Zarządzenia nr 69 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia

Pielęgniarka poz sprawuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi do niej świadczeniobiorcami, uwzględniając w tym realizację zgodnie z obowiązującym zakresem zadań, zleceń na zabiegi i procedury medyczne wydanych przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego.

Pielęgniarka poz realizuje dodatkowo, z zastrzeżeniem § 22 ust. 2, profilaktyczne programy zdrowotne finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w zakresach i zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym zarządzeniu.

Pielęgniarka poz dokumentuje udzielane świadczenia zdrowotne, zgodnie ze stosownie obowiązującymi przepisami w odniesieniu do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej oraz zapisami niniejszego zarządzenia.

za: Narodowy Fundusz Zdrowia

Małopolski Oddział Wojewódzki w Krakowie

Dowiedz się więcej >> Narodowy Fundusz Zdrowia

Scroll to Top