Życzenia Wielkanocne

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim za świąteczne

kartki wysłane nam z okazji Świąt Zmartwychwstania

Pańskiego.

My również skąłdamy wszystkim rodzinom serdeczne

życzenia dobrego przeżycia

Najświętszych Dni Roku

Alleluja, Jezus żyje !

Życzenia Wielkanocne

Scroll to Top