Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej

W tym roku Światowy Dzień Hospicjów i Opieki Paliatywnej przypada  na 14 października.

Tegoroczne motto brzmiało: Uniwersalny zasięg zdrowia i opieka paliatywna – nie zostawiajmy tych, którzy cierpią, samych sobie –  ma za zadanie o tym wszystkim przypomnieć.

 

O hospicjum i opiece paliatywnej.

Głównym celem opieki hospicyjnej i paliatywnej jest poprawa jakości życia i zmniejszenie cierpienia.

Podejście hospicjum i opieki paliatywnej koncentruje się na zaspokajaniu potrzeb całościowych osoby, nie tylko w leczeniu ich stanu. Zajmuje się problemami fizycznymi, psychologicznymi, duchowymi i innymi, z którymi borykają się osoby dotknięte problemem. Zawsze jest coś co można zrobić!

Kluczowym aspektem opieki paliatywnej jest wspieranie członków rodziny i opiekunów. Ma to na celu poprawienie własnej jakości życia i dobrego samopoczucia oraz pomoc w zapewnieniu najlepszej jakości opieki nad tymi, o których się troszczą.

 

Czym jest Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej?

Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej jest zjednoczonym dniem działania, aby świętować i wspierać hospicjum i opiekę paliatywną na całym świecie. Głosy na Hospicjum to fala koncertów odbywających się co dwa lata w Światowym Dniu Hospicjum i Opieki Paliatywnej.

Celem światowego Dnia Hospicjów i Opieki Paliatywnej, zgodnie z zamysłem organizatorów, jest między innymi:

  • wzrost świadomości oraz zrozumienia dla medycznych, społecznych, emocjonalnych i duchowych potrzeb chorych i ich bliskich,
  • zwiększenie dostępu do specjalistycznej opieki paliatywnej i hospicyjnej,
  • pozyskanie funduszy na wsparcie i rozwój hospicjów i opieki paliatywnej.

 

Kto organizuje Światowy Dzień Hospicjów i  Opieki Paliatywnej?

Światowy Dzień Hospicjum i Opieki Paliatywnej organizowany jest przez komitet Światowego Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej Hospicyjnej, sieć organizacji zajmujących się hospicjum i paliatywną opieką narodową i regionalną, które wspierają rozwój opieki hospicyjnej i paliatywnej na całym świecie.

 

 

Naszym pracownikom i wolontariuszom oraz wszystkim osobom zaangażowanym w Opiekę Hospicyjną i Paliatywną pragniemy podziękować za codzienny trud, empatię, wrażliwość i profesjonalizm. Troska i drugiego człowieka budzi od lat najwyższe uznanie i szacunek. Życzymy aby Nasza codzienność była przeplatana radością i dumą. Niech nigdy nie zabraknie satysfakcji z wykonywanej pracy, siły i odwagi oraz wytrwałości do jej wypełniania.

 

 

 

 

 

 

Więcej informacji o Światowym Dniu Hospicjów i Opieki Paliatywnej na stronie www.thewhpca.org, z której korzystano podczas redagowania wpisu.

Scroll to Top