Dary ze zbiórek w Mszanie Dolnej

 „CZŁOWIEK JEST WIELKI NIE PRZEZ TO, CO MA,
NIE PRZEZ TO, KIM JEST, LECZ PRZEZ TO,
CZYM DZIELI SIĘ Z INNYMI.”

– JAN PAWEŁ II

Czy może być coś piękniejszego w człowieku niż chęć niesienia pomocy innym?

Dziękujemy z całego serca za otrzymane dary od parafian z kościoła pw. Św. Michała Archanioła oraz parafian z kościoła pw. Miłosierdzia Bożego z Mszany Dolnej.

Podziękowania kierujemy również dla proboszczów obydwu parafii, którzy umożliwili prowadzenie zbiórek, zwłaszcza w okresie Wielkiego Postu.

Szczególne podziękowania składamy organizatorom i wolontariuszom, za przygotowanie całego przedsięwzięcia i ogrom pracy włożony w bezinteresowną pomoc na rzecz chorych.

Dzięki Państwa pomocy oraz ofiarności parafian zostały kupione 4 koncentratory, 2 pulsoksymetry i pompa infuzyjna. Dziękujemy również z całego serca za przekazane środki pielęgnacyjno – opatrunkowe. Nasi podopieczni zyskają bardziej profesjonalną pomoc, dzięki której zapewnimy im godne życie, bez bólu i cierpienia.

 

        

Scroll to Top