Światowy dzień opieki Hospicyjnej i Paliatywnej

Czym jest światowy dzień opieki hospicyjnej i paliatywnej?

Światowy dzień Opieki Hospicyjnej i Paliatywnej obchodzimy co roku, ma to na celu zwrócenie uwagi na opiekę hospicyjną i paliatywną oraz poszerzyć wiedzę oraz wspierać tą formę opieki na całym świecie.
W tym roku świętowanie przypada na dzień 8 października a tematem przewodnim jest hasło „Uzdrawianie serc i społeczności”
Główni organizatorzy wybrali ten temat, gdyż zauważyli, że doświadczenie żalu i potrzeba uzdrowienia potrafi zjednoczyć ludzi na całym świecie.
Zwracają uwagę na obciążenie systemów opieki zdrowotnej jakie miało miejsce podczas pandemii Covid-19 oraz ogromny smutek i cierpienie pracowników służby zdrowia i opiekunów jakie przyniosła choroba, jak również obciążenia jakie przynoszą aktualnie panujące konflikty i wojny.
W wyniku tych wydarzeń miliony rodzin opłakuje śmierć rodzin, przyjaciół, doświadczają izolacji społecznej i głębokiego poczucia żalu.

My w ten szczególny dla naszej działalności dzień chcieliśmy przybliżyć na czym polega opieka hospicyjna i paliatywna.

Definicja podawana przez Światową Organizację Zdrowia opisuje opiekę paliatywną jako „działanie, które poprawia jakość życia chorych i ich rodzin stających wobec problemów związanych z zagrażającą życiu chorobą, poprzez zapobieganie i znoszenie cierpienia dzięki wczesnej identyfikacji oraz bardzo starannej ocenie i leczeniu bólu i innych problemów: somatycznych, psychosocjalnych i duchowych”.

Podkreśla więc ona jak ważne jest przewidywanie i wczesne wkraczanie a także zapobieganie nowym problemom związanym z przebiegiem choroby. Skupia się więc nie tylko na teraźniejszości ale wykracza kilka kroków do przodu.

Jest to opieka wszechstronna, która zapewnia dbanie o pacjenta z postępującą chorobą nowotworową o dużym zaawansowaniu, gdzie rokowanie jest ograniczone, a głównym celem jest poprawa jakości życia zarówno samego chorego ale również jego rodziny.

Domowa opieka paliatywno-hospicyjna daje możliwość wygodniejszego niż pobyt w szpitalu – pobytu w domu dla chorego, gdzie wygodnie, w otoczeniu najbliższych i cieple ogniska domowego może przechodzić kolejny etap swojego życia.

W takiej opiece bierze udział nie tylko interdyscyplinarny zespół specjalistyczny (lekarze, pielęgniarki, psycholodzy, rehabilitanci, wolontariusze, kapelani) ale również rodzina, która w ten sposób może towarzyszyć choremu i wspierając go kształtować silniejsze więzi.

Opieka medyczna jest wykonywana nieodpłatnie, finansowana przez NFZ. Nie ma ograniczeń czasowych – hospicjum domowe jest dostępne całą dobę. Nie ma ograniczeń osobowych co do czasu czy ilości osób odwiedzających i pomagających.

Do domu można dostarczyć potrzebny sprzęt, jeśli chory tego wymaga. Dostępne są koncentratory tlenu, specjalistyczne łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, przenośne toalety, balkoniki oraz inny sprzęt medyczno-rehabilitacyjny, który może być potrzebny w domu i ułatwiać opiekę nad osobą chorą.

Opieka hospicyjna zapewnia częste wizyty wykwalifikowanego zespołu. Pielęgniarki, poprzez częste wizyty oraz stały kontakt z lekarzem medycyny paliatywnej, nawiązują dobry kontakt z pacjentem oraz rodziną, dzięki czemu komunikacja odnośnie stanu chorego jest dużo lepsza i pomaga w ocenie jego sprawności a co za tym idzie wyeliminowanie objawów niepożądanych choroby np. odleżyn.

Dzięki takiemu kontaktowi prowadzone jest ciągłe monitorowanie stanu zdrowia, prowadzonej terapii a także równocześnie edukacja chorego oraz rodziny odnośnie prowadzonej opieki i leczenia objawowego jakie jest stosowane. Edukacja dotyczy również postępowania w sytuacjach nagłych, które mogą mieć miejsce, dzięki czemu pacjent oraz rodzina opiekująca się chorym ma poczucie bezpieczeństwa oraz profesjonalnego zaopiekowania się na różnych płaszczyznach.

Całość prowadzi do zmniejszenia stresu związanego z chorobą i leczeniem a także polepszenia jakości i komfortu życia zarówno samej osoby chorej jak i całej rodziny w tym trudnym, pełnym niepewności czasie.

Scroll to Top