Światowy Dzień Zdrowia – podziękowanie dla zespołu medycznego

Hasłem przewodnim Światowego Dnia Zdrowia jest: wsparcie pielęgniarek i położnych.

Światowy Dzień Zdrowia został ustanowiony przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) i obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Głównym przesłaniem tego święta jest zwrócenie uwagi na najważniejsze problemy zdrowotne dotyczące społeczeństw na całym świecie.

W tym roku, który jest Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarki i Położnej, jest to dzień, w którym szczególnie podkreślamy wagę pracy pielęgniarek i położnych oraz przypominamy kluczowej roli, jaką odgrywają w utrzymaniu zdrowia na świecie. Pracownicy służby zdrowia w tym roku mierzą się z pacjentami chorymi na COVID-19 – zapewniają im leczenie i opiekę, mimo, ze sami przeżywają trudne chwile, boją się o siebie i swoich najbliższych, przychodzą do pracy by nam pomagać mierzyć się z pełną determinacją i odwagą nie tylko z koronawirusem, ale także innymi chorobami i nie tylko dziś, ale każdego dnia.

Na stronie WHO możemy przeczytać: „WHO i jej partnerzy wydadzą szereg zaleceń dotyczących wzmocnienia siły roboczej w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa. Będzie to miało zasadnicze znaczenie, jeśli chcemy osiągnąć krajowe i globalne cele związane z powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym, zdrowiem matki i dziecka, chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi, w tym zdrowiem psychicznym, gotowością i reagowaniem na sytuacje kryzysowe, bezpieczeństwem pacjentów oraz dostarczaniem zintegrowanych, skoncentrowanych na ludziach opieka między innymi. Wzywamy do waszego wsparcia w Światowym Dniu Zdrowia, aby zapewnić, że siła robocza w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa jest wystarczająco silna, aby zapewnić każdemu, wszędzie, potrzebną opiekę zdrowotną.”

O godzinie 13.00 odbyła się ogólnopolska akcja #BrawaDlaWas (osoby, które przyłączyły się do akcji stały w oknach czy na balkonach i przez minutę wraz z całą Polską brawami dziękowali medykom).

My również dziękujemy pracownikom służby zdrowia za ich trud, poświęcenie i zaangażowanie – przede wszystkim naszym pracownikom, na których pacjenci i my możemy zawsze liczyć, że pełni profesjonalizmu i z wielkim sercem pomogą zmierzyć się z chorobami i wyzwaniami dnia codziennego. Z całego serca dziękujemy!

 

Scroll to Top