Alleluja Chrystus zmartwychwstał

Alleluja Chrystus Zmartwychwstał

Na czas Najświętszych Dni Roku,
Niepojętej Tajemnicy Śmierci, Odkupienia naszych win
i Zmartwychwstania Jezusa, które niesie Nadzieję Życia Wiecznego
Cały zespół Hospicyjny życzy
dużo zdrowia, radości Niedzielnego poranka przeżywanego w gronie rodziny
i wielu Łask Bożych, potrzebnych w trudach codziennego życia.
Niech te święte dni wleją w Nasze serca siłę i nadzieję na przyszłość.

Scroll to Top